گروه بندی ساختمانها بر اساس مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان-ویرایش جدید-1401

۳-۱۷ گروه بندی ساختمانها بر اساس مبحث هفدهم

۱-۳-۱۷کلیات

 ساختمانها در ابعاد و اشکال گوناگون بنا شده و به عنوان محلی برای سکونت انجام فعالیتهای ،اقتصادی ارائه خدمات عمومی یا تلفیقی از آنها مورد استفاده قرار میگیرند. بنا بر تجربیات چند دهه گذشته در استفاده از گاز در ساختمانها، بر حسب نوع بهره برداری جمعیت کاربران و شرایط فیزیکی برای هر گروه از ساختمانها باید تمهیدات ایمنی ویژه ای برای کنترل حوادث و اتفاقها پیش بینی شود. طراحی، اجرا، کنترل کیفیت اجرای لوله کشی گاز، بهره برداری دستگاههای گازسوز و تجهیزات ایمنی سیستم لوله کشی گاز تمامی ساختمانها باید بر اساس الزامات این مبحث باشد. بر این اساس، ساختمانها در این مبحث به سه گروه اصلی مسکونی عمومی و خاص و یک گروه گروه اصلی هستند، تقسیم شده اند.

گروه بندی ساختمانها بر اساس مبحث هفدهم

۲-۳-۱۷ ساختمانهای مسکونی(م)

این گروه شامل ساختمانهایی است که به منظور سکونت مورد استفاده قرار میگیرند و شامل یک واحد مسکونی یا بیش از آن میباشند.

۱-۲-۳-۱۷ ساختمانهای ویلایی مسکونی

ساختمانهایی هستند که دارای یک واحد مسکونی با حیاط اختصاصی بوده و به طور معمول در یک یا دو طبقه ساخته شده و مورد استفاده قرار میگیرند.

۲-۲-۳-۱۷ساختمانهای آپارتمانی مسکونی

۱-۲-۲-۳-۱۷ ساختمانهای آپارتمانی هستند که بیش از یک واحد مسکونی داشته باشند و به شرح زیر گروه بندی میشوند: ساختمانهای آپارتمانی مسکونی کوچک، از ۲ تا ۱۰ واحد آپارتمانی مسکونی.

۲-۲-۲-۳-۱۷ ساختمانهای آپارتمانی مسکونی ،متوسط از ۱۱ تا ۳۰ واحد آپارتمانی مسکونی.

۳-۲-۲-۳-۱۷ ساختمانهای آپارتمانی مسکونی بزرگ، از ۳۱ واحد آپارتمانی مسکونی و بیش از آن.

تبصره ۱: در مقررات شرکت ،گاز مجتمع های آپارتمانی با تعداد بیست واحد آپارتمانی و کمتر از آن به عنوان مشترک جزء و بیش از بیست واحد آپارتمانی با کنتور مشترک به عنوان مشترک میشوند.

تبصره ۲: در شهرکهای مسکونی که ساختمانهای مختلفی بنا شده اند، هر ساختمان به صورت مستقل و بر اساس مشخصات اختصاصی آن ساختمان از نظر تعداد واحد و نوع فعالیت گروه بندی میشود.

۳-۳-۱۷ گروه بندی ساختمانها بر اساس مبحث هفدهم- ساختمانهای عمومی

 ساختمانهایی هستند که در آنها فعالیتهای اقتصادی یا خدمات عمومی ارایه شده یا مورد مراجعه و استفاده افراد متفاوت میباشند. این گروه از ساختمانها یک واحد تجاری تا مجتمعی با ساختمانهای متعدد و دارای فعالیتهای متنوع را در بر میگیرد.

۱-۳-۳-۱۷ ساختمانهای آپارتمانی عمومی

ساختمانهایی آپارتمانی هستند که دارای بیش از یک واحد آپارتمانی برای انجام فعالیتهای متنو اقتصادی مستقل یا وابسته به یکدیگر مورد بهره برداری قرار میگیرند.

ساختمانهای آپارتمانی عمومی به شرح زیر گروه بندی میشوند:

 الف) ساختمانهای آپارتمانی عمومی ،کوچک از ۲ تا ۱۰ واحد آپارتمانی عمومی.

ب) ساختمانهای آپارتمانی عمومی ،متوسط از ۱۱ تا ۳۰ واحد آپارتمانی عمومی.

پ) ساختمانهای آپارتمانی عمومی بزرگ، از ۳۱ واحد آپارتمانی عمومی و بیش از آن.

تبصره: در مقررات شرکت گاز، مجتمع های آپارتمانی با تعداد بیست واحد آپارتمانی و کمتر از آن به عنوان مشترک جزء و بیش از بیست واحد آپارتمانی با کنتور مشترک به عنوان مشترک عمده محسوب میشوند.

۲-۳-۳-۱۷ ساختمانهای عمومی بر اساس فعالیت

در این بخش، تقسیم بندی انواع ساختمانهای عمومی که برای فعالیتهای مختلف مورد بهره برداری قرار می گیرند، مشخص شده است:

۱-۲-۳-۳-۱۷ ساختمانهای محل تجمع (ت)

این ساختمانها محل تجمع عده ای از مردم میباشند که به منظور خاصی نظیر برگزاری مراسم مذهبی تفریحی، ورزشی، سرگرمی یا انتظار گرد هم می آیند. مساجد سینماها سالنهای تئاتر، سالنهای سخنرانی، مراکز همایش، تالارهای اجرای موسیقی، نمایشگاههای آثار هنری ،رستورانها، سالنهای ورزشی، اماکن تفریحی، پایانه های مسافری و حمل و نقل ،زمینی هوایی و دریایی از جمله این ساختمانها میباشند.

۲-۲-۳-۳-۱۷ ساختمانهای آموزشی و فرهنگی (أ)

ساختمانهایی هستند که در برگیرندۀ اتاقهای متعدد یا انواع دیگر فضاهای داخلی که در هر یک عده ای به منظور فراگیری علوم و فنون و مطالعه گرد هم می ایند. مدارس، هنرستانها، دانشگاه ها، مراکز آموزشی اختصاصی، وزارتخانه ها و مؤسسات از جمله این ساختمان ما میباشند.

۳-۲-۳-۳-۱۷  ساختمانهای محل پذیرایی و اقامت موقت (ت-1)

 ساختمانهایی هستند که به صورت مجموعه ای از اتاقها یا آپارتمانهای محل اقامت موقت افراد میباشند و به طور عمومی فاقد امکانات آشپزی در هر واحد اقامتی میباشند. در برخی موارد، واحد اقامتی به صورت یک واحد آپارتمانی کوچک با امکانات آشپزی است. هتلها، مسافرخانه ها، زائر سراها، مهمانسراهای یا اختصاصی، خوابگاههای دانشجویی و متلهای بین شهری از جمله این ساختمانها میباشند.

 

۴-۲-۳-۳-۱۷ ساختمانهای حرفه ای اداری (ح)

 ساختمانهایی که از مجموعه ای از دفاتر کار تشکیل شده و به منظور انجام خدمات اداری مورد بهره برداری قرار میگیرند. وزارتخانه،ها، مؤسسات اداری دولتی و خصوصی و بانکها از جمله این ساختمانها میباشند.

۵-۲-۳-۳-۱۷ تصرف کسبی و تجاری (ک)

 ساختمانهایی هستند که به عنوان مراکز ،خرید و فروش نمایش کالا یا انجام خدمات مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته و از مجموعه هایی وابسته به صنوف مختلف خدماتی یا تجاری تشکیل میشوند. در برخی موارد ،رستوران امکانات تفریحی مرکز آموزش و مراقبت از اطفال نیز در آنها وجود دارد. مراکز خرید بزرگ پاساژها و بازارچهها از جمله این ساختمانها میباشند.

۶-۲-۳-۳-۱۷  تصرف درمانی و مراقبتی (د)

 ساختمانهایی هستند که برای معالجه، استراحت یا مراقبت از افراد اعم از عادی یا بیماران خاص و کسانی که به دلیل شرایط جسمی یا روانی قادر به مراقبت از خود نیستند، مورد بهره برداری قرار میگیرند. درمانگاهها، مهدکودکها، شیر خوارگاهها و خانههای سالمندان از جمله این ساختمانها میباشند.

۷-۲-۳-۳-۱۷  تصرفهای انباری (ن)

هر بنا یا بخشی که برای انبار کردن استفاده شود، به شرطی که جزو تصرفهای مخاطره آمیز نباشد، جزو تصرفهای انباری قرار میگیرد.

پرفروش ترین محصولات مهام مارکت جهت افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز حادثه

برای مشاهده محصولات هر دسته روی عکس کلیک کنید.

۴-۳-۱۷ گروه بندی ساختمانها بر اساس مبحث هفدهم- ساختمانهای خاص

ساختمانهای مشمول ضوابط این بخش ساختمانهایی هستند که:

الف – قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره برداری از آنها به طور غیر مستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات میشود. مانند بیمارستانها، مراکز آتشنشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، تأسیسات برق رسانی، مراکز کمک رسانی و به طور کلی، تمام ساختمانهایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر میباشد.

ب- ساختمانها و تأسیساتی که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاه مدت و دراز مدت برای محیط زیست میشوند.

پ- ساختمانهایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی میگردد؛ مانند موزه ها کتابخانه ها و به طور کلی مراکزی که در آنها اسناد و مدارک ملی یا آثار پرارزش نگهداری میشود.

ت- ساختمانها و تأسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی محیط زیست یا آتش سوزی وسیع می شود.

ث- ساختمانهای مراکز بحران که برای مواقع اضطراری مانند زلزله، سیل و … احداث شده است.

۵-۳-۱۷ گروه بندی ساختمانها بر اساس مبحث هفدهم- ساختمانهای تلفیقی

 ساختمانهایی هستند که بخشی از آنها برای سکونت و بخش دیگر برای انجام فعالیتهای اقتصادی و خدماتی مورد استفاده قرار میگیرد. به عبارتی، ساختمانهایی هستند که بخشی از آنها مسکونی و بخشی دیگر عمومی میباشند.

تبصره ۱: در ساختمانهای تلفیقی، سیستم لوله کشی گاز باید بر اساس الزامات اختصاصی هر بخش از ساختمان اجرا شود؛ به این صورت که در بخش مسکونی باید الزامات گازرسانی ساختمانهای مسکونی و در بخش عمومی الزامات گازرسانی ساختمانهای عمومی رعایت شود.

تبصره دو: ساختمان های موقت بر اساس نوع فعالیتی که مورد بهره برداری قرار میگیرند، جزو یکی از گروه های ساختمان های مسکونی یا عمومی محسوب می شوند و رعایت کلیه الزامات مربوط به گروه های ساختمانی در این گونه ساختمان ها الزامی است. اتاق های مربوط به کارگاه های موقت ساختمانی، اتاق های موقت کارگری و کانکس هایی که بصورت ثابت در یک محل نصب می شوند، از این گونه ساختمانها هستند.