فروشگاه اینترنتی مهام مارکت I تجربه یک خرید آسان و مطمعا با تضمین بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت

کتاب مرجع تاسیسات جلد اول ( تاسیسات بهداشتی، آبرسانی، تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه و آتش نشانی)

وزن 1000 g
ابعاد 290 × 210 × 20 mm
مولف

دکتر مهرزاد خراسانی

ناشر

یزدا

تعداد صفحات

224

تعداد جلد

2

سال چاپ

1398

موارد بیشتر

تماس بگیرید


این کتاب ( کتاب مرجع تاسیسات )برای پر کردن خلا های آموزشی همکاران تاسیسات مکانیکی در بخش تاسیسات عمومی آب ،فاضلاب ، آتش نشانی و گازرسانی تالیف شده و مخاطبین آن:

همکاران:
مشاور، طراح، ناظر و مجری

و متقاضیان آزمون های مهندسی اعم از آزمون نظام مهندسی و کارشناسی رسمی دادگستری و آزمون های شغلی

جلد اول کتاب مرجع تاسیسات در بر دارنده ۴ بخش کلی است : فاضلاب و تاسیسات بهداشتی، آبرسانی، تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه و آتش نشانی(سیستم های تر و خشک و کپسول و اطفا حریق اتومات اسپرینکلری)

تعداد صفحات:
۲۲۴ صفحه

ناشر:یزدا

سال چاپ:۱۳۹۸
توضیحاتی راجب به کتاب کتاب مرجع تاسیسات :

کتاب مرجع تاسیسات جلد اول

 

این کتاب ( کتاب مرجع تاسیسات )برای پر کردن خلا های آموزشی همکاران تاسیسات مکانیکی در بخش تاسیسات عمومی آب ،فاضلاب ، آتش نشانی و گازرسانی تالیف شده و مخاطبین آن:

همکاران:
مشاور، طراح، ناظر و مجری

و متقاضیان آزمون های مهندسی اعم از آزمون نظام مهندسی و کارشناسی رسمی دادگستری و آزمون های شغلی

جلد اول کتاب مرجع تاسیسات در بر دارنده ۴ بخش کلی است : فاضلاب و تاسیسات بهداشتی، آبرسانی، تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه و آتش نشانی(سیستم های تر و خشک و کپسول و اطفا حریق اتومات اسپرینکلری)

تعداد صفحات:
۲۲۴ صفحه

ناشر:یزدا

سال چاپ:۱۳۹۸

 

فهرست مطالب کتاب مرجع تاسیسات بهداشتی

 

مقدمه مولف

فصل اول: آب و ویژگی های آن

۱-۱- مقدمه

۱-۲- ویژگی های آب

۱-۳- ناخالصی های آب

۱-۴- مواد ضد عفونی کننده آب

۵-۱- اندیس اشباع لانگلیر (LSI)

۱-۶- حفاظت لوله کشی

۱-۷- حفاظت اجزای ساختمان

۱-۸- بازرسی و آزمایش

۱-۹- تخریب

 

فصل دوم: آبرسانی

 

۲-۱- توزیع آب مصرفی در ساختمان

۲-۲- انواع سیستم های آبرسانی

۳-۲- طراحی لوله کشی توزیع آب مصرفی

۱-۳-۲- نقشه ها و مدارک

۲-۳-۲- مسیر لوله ها

۳-۳-۲- اندازه لوله های آبرسانی به لوازم بهداشتی

۴-۳-۲- فشار و مقدار جریان آب

۵-۳-۲- محاسبه دبی پمپ

۶-۳-۲- محاسبه هد پمپ

۷-۳-۲- محاسبه توان پمپ

۸-۳-۲- کاویتاسیون

۹-۳-۲- حداکثر عمق مکش

۱۰-۳-۲- لوله کشی توزیع آب گرم مصرفی

۱۱-۳-۲- ضربه قوچ

۴-۲- انتخاب مصالح لوله کشی

۵-۲- تعیین سایز کنتور و قطر لوله اصلی

۶-۲- سایزینگ لوله های توزیع آب مصرفی

۷-۲- اجرای لوله کشی

۸-۲- ذخیره سازی آب

۹-۲- تنظیم فشار آب

۱۰-۲- حفاظت آب آشامیدنی

۱۱-۲- عایق کاری لوله ها

۱۲-۲- ضد عفونی و آزمایش نشت سیستم لوله کشی

 

فصل سوم: تاسیسات در ساختمان های بلند مرتبه

 

۱-۳- آبرسانی در ساختمان های بلند مرتبه

۲-۳- منطقه بندی (زون بندی) ساختمان های بلند مرتبه

۳-۳- نکات مربوط به طراحی تاسیسات در ساختمان های بلند مرتبه

 

فصل چهارم: فاضلاب بهداشتی و آب باران ساختمان

 

۴-۱- مقدمه

۴-۲- انواع فاضلاب

۴-۳- جمع آوری و دفع فاضلاب

۴-۳-۱- ضرورت جمع آوری فاضلاب

۴-۳-۲- جمع آوری فاضلاب خانگی

۳-۳-۴- دفع فاضلاب

۴-۳-۳-۱- دفع فاضلاب درچاه جذبی

۴-۳-۳-۲- دفع فاضلاب در سپتیک تانک

۴-۳-۳-۳- دفع فاضلاب در شبکه شهری (سیستم اگو)

۴-۳-۳-۴- منهول (Manhole)

۵-۳-۳-۴- ایستگاه های بالابر فاضلاب (Sump)

۴-۴- فاضلاب بهداشتی ساختمان

۱-۴-۴- طراحی لوله کشی فاضلاب بهداشتی

۴-۴-۱-۱- نقشه ها و مدارک

۴-۴-۱-۲- سیفون

۴-۴-۱-۳- شیب

۴-۴-۱-۴- شاخه های افقی، لوله های قائم، دوخم

۴-۴-۱-۵- دریچه بازدید

۴-۴-۱-۶- اتصال غیر مستقیم

۴-۴-۱-۷- حفاظت ساختمان

۲-۴-۴- انتخاب مصالح لوله کشی فاضلاب بهداشتی

۳-۴-۴- سایزینگ لوله های فاضلاب بهداشتی

۴-۴-۴- اجرای لوله کشی فاضلاب بهداشتی

۵-۴-۴- آزمایش لوله کشی فاضلاب بهداشتی

۵-۴- هواکش فاضلاب بهداشتی ساختمان

۱-۵-۴- اهمیت لوله کشی هواکش در شبکه فاضلاب

۲-۵-۴- طراحی لوله کشی هواکش فاضلاب

۱-۲-۵-۴- نقشه ها

۲-۲-۵-۴- لوله قائم هواکش و هواکش لوله قائم فاضلاب

۳-۲-۵-۴- انتهای لوله هواکش

۴-۲-۵-۴- اتصال لوله هواکش و شیب آن

۵-۲-۵-۴- هواکش مشترک

۶-۲-۵-۴- هواکش تر

۷-۲-۵-۴- لوله قائم مشترک فاضلاب و هواکش

۸-۲-۵-۴- هواکش مداری

۹-۲-۵-۴- سیستم مشترک فاضلاب و هواکش

۱۰-۲-۵-۴- هواکش دوخم لوله قائم فاضلاب

۳-۵-۴- انتخاب مصالح لوله کشی هواکش فاضلاب

۴-۵-۴- سایزینگ لوله های هواکش فاضلاب

۵-۵-۴- اجرای لوله کشی هواکش فاضلاب

۶-۵-۴- آزمایش لوله کشی هواکش فاضلاب

۴-۶- انواع لوازم بهداشتی و جزئیات اجرایی

۴-۶-۱- تعداد لوازم بهداشتی

۲-۶-۴- نصب لوازم بهداشتی

۳-۶-۴- الزامات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی

۷-۴- آب باران ساختمان

۱-۷-۴- طراحی لوله کشی آب باران

۱-۱-۷-۴- نقشه ها و مدارک

۲-۱-۷-۴- نحوه محاسبه میزان بارندگی

۳-۱-۷-۴- کفشوی آب باران

۴-۱-۷-۴- دریچه بازدید

۵-۱-۷-۴- لوله های قائم و افقی

۶-۱-۷-۴- سایزینگ لوله های آب باران

۴-۷-۱-۷- محاسبه حجم منبع و چاه آب باران

۲-۷-۴- انتخاب مصالح لوله کشی آب باران

۳-۷-۴- اجرای لوله کشی آب باران

۴-۷-۴- آزمایش لوله کشی آب باران

۸-۴- آب خاکستری

۹-۴- زهکشی

 

فصل پنجم: آتش نشانی

 

۵-۱- مقدمه

۵-۲- کلاس بندی آتش سوزی بر اساس نوع مواد آتش زا

۵-۳- انواع فضاها از نظر خطرپذیری

۵-۴- سیستم اعلام حریق

۵-۵- سیستم های اطفاء حریق

۱-۵-۵- سیستم های قابل حمل و یا دستی

۲-۵-۵- سیستم رایزر خشک

۳-۵-۵- سیستم رایزر تر

۴-۵-۵- سیستم مرکب (تر و خشک)

۵-۵-۵- اطفاء حریق اتوماتیک (آب پاش یا اسپرینکلر)

۵-۶- محاسبه وطراحی بوسترپمپ آتشنشانی

۷-۵- محاسبه حجم مخزن آتش نشانی

۸-۵- فشار مثبت هوا در راه پله ها

پیوست ها

منابع و ماخذ

وزن 1000 g
ابعاد 290 × 210 × 20 mm
مولف

دکتر مهرزاد خراسانی

ناشر

یزدا

تعداد صفحات

224

تعداد جلد

2

سال چاپ

1398

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مرجع تاسیسات جلد اول ( تاسیسات بهداشتی، آبرسانی، تاسیسات ساختمان های بلند مرتبه و آتش نشانی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه

مقایسه