آشنایی با انواع وسایل گازسوز

همانطور که در این بخش از مهام مارکت می خوانید درباره  انواع  وسایل گازسوز و همچنین درباره دریچه تامین هوا و مقررات ملی ساختمان  توضیح خواهیم داد.

 

انواع وسایل گازسوز

 

گروه A: نیاز به تجهیزات تخلیه محصولات نداشته و هوای لازم برای احتراق از فضای نصب تامین می شود.

 

وسایل گازسوز

 

گروه B: نیاز به تجهیزات تخلیه محصولات احتراق داشته و هوای لازم برای احتراق از فضای نصب تامین می شود. این دسته از لوازم به نام وسایل محفظه احتراق باز نیز نامیده می شوند.

 

وسایل گازسوز

 

گروه B11: وسایل گازسوز که نیاز به دودکش جهت تخلیه محصولات احتراق داشته دارای کلاهک تعدیل می باشد و همچنین هوای لازم جهت احتراق را از محل نصب تامین می نماید.

 

وسایل گازسوز

 

اندیس اضافی BS: نشانگر وجود سنسور دود در کلاهک تعدیل می باشد.

انواع لوازم گاز سوز B

B52: وسایل گازسوز با سیستم تخلیه اجباری محصولات احتراق، بدون کلاهک تعدیل و دارای فن بعد از مشعل که هوای لازم برای احتراق از محل نصب تامین می گردد و طول دودکش نیز باید تحت کنترل شرکت سازنده قرار داشته باشد.

 

دریچه تامین هوا

 

تفاوت لوازم گاز سوز B22 با گروه B52 فقط در میزان طول و جنس دودکش می باشد که در گروه B52 باید توسط شرکت اعلام گردد.

گروهC: نیاز به تجهیزات تخلیه محصولات احتراق داشته و هوای لازم برای احتراق از فضای نصب تامین نمی شود.

این دسته از وسایل به نام ( Room S ealed) محفظه احتراق بسته نامیده می شوند.

 

 

گروه C1: وسایل گازسوز با سیستم تامین هواو تخلیه افقی که از یک دیوار خارجی به بیرون هدایت می شوند دهانه ها در محیط با فشار یکسان بوده و نزدیک به یکدیگر می باشند.

 

 

اندیس اضافی X: نشانگر استفاده از دودکش (Co-axial duct)  می باشد.

انواع روش های نصب لوازم گاز سوز C

 

دریچه تامین هوا

 

 

کلاهک تعدیل

 

دریچه تامین هوا

 

وظایف کلاهک تعدیل

 

به منظور خارج ساختن گازهای حاصل از احتراق به کار رفته و بایستی توانایی هایی زیر داشته باشد:

 1. محصولات حاصل از احتراق را به خارج از محیط نصب هدایت کرده
 2. در صورت ایجاد فشار معکوس با پایداری شعله از خاموش شدن مشعل جلوگیری نماید.

مجموعه کلاهک تعدیل این توانایی را دارد که می تواند محصولات حاصل از احتراق را با مخلوط کردن هوای اضافی رقیق نموده و همچنین در صورت ایجاد فشار معکوس هوای ورودی را از طریق کانال های  U  شکل نشان داده شده در شکل به طرفین هدایت نمود و مانع از خاموش شدن شعله گردد.

 

کلید حرارتی کلاهک تعدیل

 

مطابق استاندارد ۱۸۲۸ درجه کلید حرارتی باید به شکلی انتخاب گردد که دستگاه در انسدادد کلی در مدت زمان حداکثر ۲ دقیقه خاموش شود و در انسداد جزئی در مدت زمان حداکثر ۸ دقیقه خاموش گردد.

در محصولات ۱۲ و ۱۸ لیتری از کلید حرارتی ۱۰۵ درجه سانتی گراد و در محصولات ۱۵ لیثری از کلید حرارتی ۱۲۰ درجه سانتیگراد استفاده شده است.

 

 

کنترل عملکرد دودکش در دستگاه فن دار

 

حسگر اختلاف فشار

 

 • این قطعه اختلاف فشار هوای داخل و خارج حلزونی فن را حس کرده و در صورت روشن نبودن فن اجازه روشن شدن مشعل را نداده و یا در صورت مسدود شدن مسیر خروج محصولات احتراق هنگام کارکرد آبگرمکن، دستگاه ار خاموش می کند.
 • فرمان قطع و وصل مدار، توسط یک میکرو سوئیچ از این قطعه صادر می شود.
 • هشدار: حساسیت این قطعه توسط تولید کننده تنظیم شده و به لحاظ رعایت موارد ایمنی ، به یچوجه نباید دستکاری شود.

 

 

عملکرد ونتوری

 

مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

مقررات ملی ساختمان

 

دریچه تامین هوا

 

دریچه دایمی که مستقیما به هوای آزاد راه دارد.

 

نحوه دریافت هوا از خارج:

 

 1. یک دهانه برای ورود هوا به فاصله ۳۰ سانتی متر از سقف نصب شود.
 2. سطح آزاد دهانه باید دست کم یک سانتی متر مربع برای هر ۱۱۶ کیلو کالری در ساعت باشد.
 3. سطح مقطع کانال باید دست کم برابر سطح آزاد دهانه دریافت هوا باشد.

محل قرار گرفتن منفذ باید حداقل یک متر از تراز افقی و عمودی از انتهای دودکش فاصله داشته باشد.

 

ابعاد دریچه تامین هوا دائمی که مستقیما به هوای آزاد راه دارد:

 

 

نکته مهم درباره دریچه تامین هوا:

 

 1. امکان ورود هوای سرد در فصل زمستان
 2. امکان مسدود کردن دریچه توسط مشتریان
 3. استفاده از دستگاه محفظه احتراق بسته

 

مراجع و قوانین لوازم گاز سوز و دودکش

 

 1. مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان
 2. مبحث ۱۴ مقررات ملی ساختمان
 3. راهنمای طراحی و اجرای دودکش های ساختمان
 4. مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها( نشریه ۳-۱۲۸ سازمان برنامه و بودجه)

راهنمای طراحی و اجرای دودکش پکیج های شوفاژدیواری فن دار محفظه باز و بسته بوتان

 

الزامات مقررات ملی ساختمان

 

طبق تبصره ب بند ۱۷-۷-۵-۷ مبحث ۱۷ در صورتی که ساختمان با درزهای هوابند( پنجره دوجداره) باشد هوای مورد نیاز برای دستگاه گاز سوز در هر صورت( بدون توجه به مساحت فضای نصب) بایذ خارج از ساختمان تامین گردد.

طبق بند ۱۷-۳-۲ مبحث ۱۷ نصب دستگاه گازسوز در فضای داخلی ساختمان عمومی و خاص ممنوع است و هوای مورد نیاز دستگاه گازسوز باید از خارج ساختمان دریافت گردد.

ساختمان عمومی: مجتمع  های مسکونی که در آن ها ۱۰ واحد مسکونی یا بیشتر وجود داشته باشد.

مطابق بند۱۷-۷-۵-۹ مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان در صورتی که حجم فضای نصب دستگاه های گازسوز ناکافی(کمتر از یک متر مکعب برابر ۱۷۷ کیاو کالرری در ساعت) باشد با نصب دریجه دریافت هوا از خارج، هوای مورد نیاز احتراق به طور همزمان از داخل و خارج تامین گردد.

مطابق تبصره ۳ بند ۱۷-۷-۵-۷ میحث ۱۷ در واجد های کوچک تر از ۶۰ متر مربع نصب لوازم گازسوز پر مصرف در صورتی مجاز است که هوای لازم برای احتراق از خارج از ساختمان تامین گردد.

 

برخی ازویژگی های آبگرمکن محفظه احتراق بسته بر پایه( (Gas burner device installation(ISIRI580 )

 

آبگرمکن، به غیر از نوع محفظه احتراق بسته، نباید در حمام، اتاق خواب یا هر محیط بسته ای که جهت استراحت در نطر گرفته شده نصب شود.(بند ۷-۱۶-۱ استاندارد۵۸۰)

به جز دستگاه گازسوز محفظه احتراق بسته، یک وسیله گازسوز که نیاز به دودکش دارد باید حتی الامکان نزدیک دودکش قرار داشته باشد.(بند ۸-۸-۲ استاندارد ۵۸۰)

 

راه حل پیشنهادی

 

همانطور که مشاهده می شود در تمامی موادر بالا ۲ راهکار جهت نصب لوازم گازسوز در منازل مشتریان اراسه شده است:

 1. تعبیه دریچه تامین هوا احتراق از خارج، در محل نصب.
 2. استفاده از دستگاه های محفظه احتراق بسته که نیازی به هوای محل نصب ندارد.

 

برای خرید دریچه تامین هوا کلید کنید.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کتتده انواع دریچه تامین هوا وسایل گازسوز


مطالب مشابه: