آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق | قسمت ۱

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره آشنایی با سیستم اعلام حریق و اطفای حریق ( اسپرینکلر ) توضیح خواهیم داد.

 

اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ۱ از ۵

 

 • توضیح دهید چرا تمام آتش نشان های باید یک آگاهی پایه از سیستم های حفاظت از حریق داشته باشند.
 • بخش های اصلی و عملکرد یک سیستم کشف و اعلام حریق را شرح دهید.
 • انواع اصلی وسایل اعلام حریق که ابتدا فعال می شوند و محلی که هر کدام از انواع مناسب تر برای نصب هستند را شرح دهید.

 

اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ۲ از ۵

 

 • نقش سازمان آتش نشانی را درباره فعال سازی سیستم کشف و اعلام شرح دهید.
 • راه ای مختلفی که یک اعلام حریق ممکن است به سازمان آتش نشانی ارسال شود، توضیح دهید.
 • چهار نوع مختلف هدهای اسپرینکلر را مشخص کنید.
 • روش های مختلف از نشانه گذاری شیرها را مشخص کنید.

 

اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ۳ از ۵

 

 • عملکرد و استفاده از انواع سیستم اسپرینکلر اتوماتیک زیر را شرح دهید:
 • سیستم لوله تر
 • سیستم لوله خشک
 • سیستم پیش فعال شده
 • سیتم سیلابی(Deluge)

 

اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ۴ از ۵

 

 • شرح دهید چه زمانی و چه طور آب سیستم اسپرینکلر یک ساختمان قطع می شود و چکونه می توان جریان آب را در یک هد اسپرینکلر قطع نمود.
 • تفاوت بین سیستم های اسپرینکلر اماکن تجاری و مسکونی را شرح دهید.
 • سه نوع لوله های آب آتش نشانی و تفاوت مابین آنها را مشخص نمایید.

 

اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﻲ ۵ از ۵

 

 • دومشکلی را که آتش نشان ها در زمان استفاده از یک شبکه لوله آب آتش نشانی در یک ساختمان بلند مرتبه باآن روبه رو می باشند، شرح دهید.
 • خطراتی که آتش نشان ها هنگام انجام وظیفه از سوی سیستم های خاموش کندده ویژه رو به رو هستند، مشخص نمایید.

 

اعلام حریق ( اسپرینکلر )

اسپرینکلر

 

مقدمه ۱ از ۳

 

 • پیشگیری از حریق و کدهای ساختمانی اکثر ساختمان های جدید را ملزم به نصب بعضی اقسام سیستم حفاظت در برابر حریق می نماید.
 • آگاهی از عملکرد این سیستم ها برای ایمنی آتش نشان ها مهم است و در سرویس دهی به شهروندان موثر است.

 

مقدمه ۲ از ۳

 

 • از نقطه نظر ایمنی: عملکرد محدو عملیاتی سیستم اعلام و اطفاء حریق
 • از نقطه نظر سرویس دهی به شهروندان: کمک می کند تصور غلط درباره سیستم های حفاظت در برابر حریق برطرف شود.
 • بعد از بصدا در آمدن اعلام حریق به مالک ساختمان و متصرفین توصیه های آگاه کننده می دهد.

 

مقدمه ۳ از ۳

 

 • سیستم های حفاظت از حریق شرایط طراحی استاندارد و مصوب شده در سراسر جهان دارند.
 • از استاندارد های  NFPA در اکثر کشورهای جهان پیروی می شود.
 • اداره پیشگیری از حریق محلی و کدهای ساختمانی برای ساختمان های مختلف، انواع سیستم های اعلام و اطفاء حریق را نیز ممکن است الزام نمایند.

 

سیستم های کشف و اعلام حریق ۱ از ۲

 

 • سیستم کشف حریق هنگامی که یک حریق رخ دهد آن را تشخیص می دهد وسیستم اعلام حریق را فعال م سازد.
 • متصرفین را آگاه می سازد.
 • سازمان آتش نشانی را می تواند آگاه نماید.
 • به طور اتوماتیک می تواند سیستم های اطفاء حریق را فعال سازد.

 

سیستم های کشف و اعلام حریق ۲ از ۲

 

 • سیستم های کشف و اعلام حریق ممکن است خیلی ساده یا خیلی پیچیده باشند.
 • این سیستم ها معمولا در بخش های اصلی شبیه به هم هستند.

 

کاربران گرامی برای مشاهده قسمت دوم مقاله آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق کلیک کنید.

کاربران گرامی برای مشاهده قسمت سوم مقاله آشنایی با سیستم اعلام و اطفای حریق کلیک کنید.

برای خرید دتکتور کلیک کنید.

برای خرید اسپرینکلر کلیک کنید.


مطالب مشابه: