آشنایی با پرشر سوئیچ پمپ آب

با پرشر سوئیچ پمپ آب آشنا شوید

 

پمپ آب از جمله تجهیزات پرکاربرد و با اهمیت در ساختمان هایی  که فشار آب در آنها کم بوده و یا در مواردی که می خواهند آب را تا ارتفاعی بالا ببرند، می باشند. پمپ های آب با قدرت های نیم تا 3 اسب بخار در بازار موجود می باشند. 

موضوع مهمی که در اینجا وجود دارد این نکته است که بهره وری از پمپ آب به تنهایی نظر اقتصادی معقول و به صرفه نبوده و از طرفی موجب کاهش کارایی آن می شود.

در صورتی که پمپ آب به تنهایی و بدون تجهیزات جانبی در ساختمان نصب شود،‌برای هر بار باز و بسته شدن شیرهای ساختمان باید پمپ خاموش و روشن شود و این موجب آسیب دیدن پمپ و استفاده بیش از اندازه از برق می شود.

از این رو تجهیزات مخصوصی برای محافظت از پمپ و جلوگیری از آسیب دیدن آن وجود دارد که یکی از آنها پرشر سوئیچ پمپ آب می باشد.

 

 

 

 

پرشر سوئیچ پمپ آب چیست؟

همانطور که میدانید پمپ آب وظیفه انتقال آب بهداشتی به لوله کشی آب را در ساختمان ها بر عهده دارد. استفاده از پرشر سوئیچ پمپ آب برای تنظیم میزان فشار آب دریافتی توسط پمپ براساس سیستم لوله کشی ساختمان و جلوگیری از خاموش و روشن شدن مکرر پمپ آب الزامی است.

پرشر سوئیچ پمپ آب دستگاهی است که زمان خاموش و روشن شدن پمپ آب را مطابق با مقدار فشار این وسیله تنظیم و کنترل می نماید. بنابراین فشار آب ساختمان نرمال بوده و افت فشار و یا فشار بیش از حد آب در سیستم لوله کشی آب ساختمان وجود نخواهد داشت.

در صورت عدم استفاده از پرشر سوئیچ پمپ آب یا کلید فشار، با هر بار باز و بسته شدن شیر آب در ساختمان، پمپ خاموش و روشن شده در نتیجه ممکن است ضربات قوچی در آن ایجاد شود و موجب آسیب دیدگی و از هم گسستگی اتصالات لوله کشی ساختمان شود.

وسایلی که همراه با پرشر سوئیچ پمپ آب بر روی پمپ باید نصب شوند شامل مخرن تحت فشار، گیج فشار، پنج راهی می باشد و با توجه به تغییرات فشار آب، این وسیله موجب راه اندازی خودکار پمپ آب خواهد شد.

 

 

نحوه عملکرد پرشر سوئیچ پمپ آب چگونه است؟

عملکرد پرشر سوئیچ پمپ آب وابسته به فشار آب می باشد، به عبارت دیگر فشار سیستم موجب فعال و یا غیر فعال شدن این دستگاه می شود.

به عبارت دیگر با مانیتور شدن میزان فشار آب در سیستم توسط پرشر سوئیچ پمپ آب ، هر موقع که فشار پمپ به نقطه ست پوینت به عنوان فشار cut-on  یا روشن در دستگاه برسد در آن زمان اتصال های الکتریکی که در پرشر سوئیچ پمپ آب وجود دارند برقرار شده و پرشر سوئیچ پمپ آب فعال خواهد شد.

با فعال شدن سوپیچ، فرمان روشن شدن پمپ نیز صادر شده و در نتیجه پمپ شروع به پمپاژ آب می نماید.

با فرض مثال اگر فشار تنظیم شده برای پمپ آب بر روی 3 بار باشد، با رسیدن میزان فشار در سیستم به زیر 3 بار، پرشر سوپیچ پمپ آب فعال می شود. سپس اتصال برقرار شد ه و یک سیگنال الکتریکی به پمپ آب ارسال خواهد شد و با روشن شدن پمپ آب، جریان آب برقرار شده تا فشار سیستم به نقطه مورد نظر برسد.

در حالت دیگر با فرض مثال، اگر فشار حداکثری پمپ آب روی 4 بار تنظیم شده باشد در صورت افزایش فشار پمپ به بالای این مقدار، اتصال پرشر سوئیچ پمپ آب قطع شده تا با خاموش شدن پمپ، مانع از افزایش فشار سیستم شود.

پرشر سوئیچ پمپ آب معمولا  درون جعبه ای که روی پمپ است قرار می گیرد، البته با توجه به مدل  های مختلف پمپ آب، محل این دستگاه ممکن است متغیر باشد.

 

 

اجزای پرشر سوئیچ پمپ آب

پرشر سوئیچ پمپ آب از اجزای مختلفی تشکیل شده که همکاری و کارکرد هرکدام از این اجزا موجب تنظیم و کنترل فشار پمپ آب خواهد شد:

 

 

پیچ تنظیم فشار

یکی از مهمترین اجزایی که برای تنظیم فشار پمپ آب خانگی مورد استفاده قرار می گیرد، پیچ تنظیم فشار می باشد زیرا که به وسیله این پیچ می توان فشار دستگاه را تنظیم نمود. با استفاده از این پیچ می توان فشار روشن و خاموش را به گونه ای تنظیم نمود که پرشر سوئیچ پمپ آب در این بازه خاموش و روشن شود.

برخی از مدل های پرشر سوئیچ پمپ آب دارای دو عدد پیچ می باشند که یکی برای تنظیم فشار روشن و دیگری برای تنظیم فشار خاموش مورد استفاده قرار می گیرند اما مدل هایی نیز وجود دارند که تنها یک پیچ برای تنظیم فشار کلید دارند.

اما اگر پیچ تنظیم فشار در پرشر سوئیچ پمپ آب دو عدد باشد، پیچ بزرگتر برای کم و زیاد کردن میزان فشار cut-on و cut-off و پیچ کوچکتر برای تنظیم دلتای پمپ آب به کار می رود.

بازه فشار روشن و خاموش پرشر سوئیچ پمپ آب ممکن است در مدل های مختلف متفاوت باشد اما به طور کل بین 2 تا 6 بار قاابلیت تنظیم فشار وجود دارد.

 

دیافراگم پرشر سوئیچ پمپ آب

دیافراگم در قسمت ورودی فشار پرشر سوئیچ پمپ آب قرار گرفته و با افزایش و کاهش فشار در سوئیچ، دیافراگم جابه جا می شود. جابه جایی دیافراگم موجب وارد شدن فشار به بدنه و یا شفت سوئیچ شده و در نتیجه سبب حرکت آن می شود. با افزایش فشار های وارد شده به شفت و رسیدن فشارها به حداکثر مقدار خود، شفت به سوپیچ می رسد و اتصال برقرار شده و در نتیجه پرشر سوئیچ پمپ آب فعال می شود.

با افت فشار در سیستم، شفت از سوئیچ جدا شده و در نتیجه کلید به حالت اولیه خود یعنی خاموش باز می گردد.

 

کنتاکت های الکتریکی

قطعه بسیار مهمی که  موجب فعال و یا غیر فعال شدن پرشر سوئیچ پمپ آب و در نتیجه ارسال فرمان خاموش و یا روشن شدن پمپ آب می شود، کنتاکت های الکتریکی می باشد.

در واقع با کاهش میزان فشار در سیستم، کنتاکت ها در اثر حرکت دیافراگم پرشر سوئیچ پمپ آب بسته می شوند تا پس از برقراری اتصال، پمپ برای روشن شدن فعال  شود.

و اما هنگامی که فشار پمپ به نقطه مورد نظر برسد، کنتاکت ها دوباره باز می شوند تا اتصال سوپیچ با پمپ قطع شوده و دستگاه خاموش شود.

همچنین پرشر سوئیچ پمپ آب دارای یک سیم پیچ دورن جعبه کنترل می باشد که سیم هایی که درون جعبه قرار دارند به ورودی های جداگانه در سوئیچ متصل می شوند و تعدادی از این ورودی ها به برق متصل هستند.

 

با توجه به مطالب بیان شده استفاده از پرشر سوئیچ  در کنار پمپ آب امری لازم و ضروری است تا به حفظ سلامت،‌کارایی و کاهش صدمات و خساراتی که امکان دارد به پمپ آب وارد شوند جلوگیری کند. انتخاب و خرید یک پرشر سوئیچ پمپ آب مناسب و استاندارد که دارای حساسیت بالا باشد و قابلیت تنظیم آسان داشته باشد، نیز بسیار حائز اهمیت می باشد.

 


محصول پیشنهادی: