آیین نامه اجرای درب ضد حریق و دوربند-قسمت اول

ضوابط درب ضد حریق استان البرز

تعاریف آیین نامه اجرای درب ضد حریق و دوربند

۱- خودکار

اصطلاح «خودکار» در مورد تجهیزات محافظت در برابر حریق و وسایل و دستگاه هایی به کار می‌رود که در برابر برخی از محصولات احتراق واکنش داده و خود به خود به دخالت انسان فعال شوند.

 

۲- در آتش

مجموعه ای از عناصر شامل لنگه در، چهارچوب  یراق آلات و دیگر اجزایی که مجموع آن یک درجه مشخص از محافظت در برابر آتش را تامین می نماید.  در این مرحله به جای عبارت «سیستم در مقاوم در برابر آتش» اصطلاحاً از عبارت کوتاه تر در  آتش استفاده شده است.

 

۳- در بادبزنی 

در مجهز به یک وسیله دو محوری به طوری طراحی شده است که در هنگام باز شدن، حرکت بادبزنی دارد.

 

۴- در خود بسته شو

در محافظت شده در برابر آتش که مجهز به سیستمی است که سبب بسته شدن خود به خود در ، پس از باز شدن آن می شود. اصولاً اصطلاح «خود بسته شو» هنگامی در مورد درهای حریق یا سایر بازشوهای حفاظتی به کار برده شود، به مفهوم بسته بودن در (یا بازشو )در حالت عادی و بسته شدن آن پس از عبور است که برای اطمینان از انجام این عمل، در یک وسیله مکانیکی تایید شده مجهز می‌شود.

 

۵- در خودکار بسته شو

در محافظت شده در برابر آتش که مجهز به سیستم ایمنی است که به هنگام آتش سوزی، در اثر واکنش به برخی از محصولات احتراق (مانند دود) و فرمان گرفتن از سیستم اعلام حریق،  سبب بسته شدن در می شود .

 

۶- دوربند خروج

جزئی از خروج از دیگر فضاهای داخل ساختمان یا سازه به وسیله ساختار دارای درجه بندی مقاومت در برابر آتش و محافظت کننده های بازشو جدا شده است و مسیر عبور محافظت شده ای را به سمت یک تخلیه خروج یا به یک معبر عمومی تامین می کند.

 

 

۲-۴-۶-۳- درب ضد حریق خروج آتش نشانی

در های راه خروج باید مطابق الزامات این بخش باشند.

در های راه خروج باید :

۱-  کاملا از ساختارها و تزئینات مجاور متمایز باشند، به طوری که این درها به راحتی به عنوان طرح‌های راه های خروج و تشخیص باشند.

۲- بر روی درهای راه‌های خروج نباید آینه یا سایر مواد منعکس کننده نصب شود.

۳-  این در حال نباید با پرده، آویز، تزیینات و  مانند آنها پنهان شوند.

توجه :  درصورتی که برای تامین اهداف خروج ، در های اضافی نیز تعبیه شود، این درهای اضافی نیز باید مطابق با الزامات این بخش  باشند (شکل شماره یک ) به تعبیر دیگر تمام الزامات در های اصلی باید درب های اضافی نیز رعایت گردد.

 

 

۱-۲-۴-۶-۳- درب خروج آتش نشانی بیرونی

تمامی ساختمان ها ، باید حداقل یک در بیرونی مطابق الزامات این بخش داشته باشند.

«درهای خروج بیرونی باید مستقیماً به تخلیه خروج یا راه عمومی منتهی شوند» 

 

۲-۲-۴-۶-۳- اندازه درب ضد حریق

حداقل عرض هریک از بازشوهای درهایی که در راه خروج ساختمان واقع می شوند، باید برای بار تصرف مربوط کافی باشد و :

۱- دست کم ۸۰ سانتی متر و حداکر ۱۲۰ سانتی متر عرض مفید داشته باشد.

 

 

 

 

۲- درهای راه های خروج مربوط به تصرف گروه د-2 (خدمات شبانه روزی پزشکی، جراحی، روانپزشکی و پرستاری مانند بیمارستانها) که در مسیر جابه جایی تخت ها قرار دارند، باید دارای حداقل ۱۰۵ سانتی متر عرض آزاد باشند.

۳- در فضاهای با مساحت ۶/۵ متر مربع و کمتر، چنانچه مورد استفاده افراد معلول جسمی نگیرند، استثنائا مجاز است با درهایی که ۶۰ سانتی متر عرض مفید دارند، به راهروهای دسترس خروج باز شوند.

۴- در درگاههای دارای درهای لولایی، عرض آزاد بازشوها باید بین سطح خارجی در باز شده در زاویه ۹۰ درجه، و لبه چارچوب در سمت مقابل  (که بائوی پیشینه در بر آن قرار می گیرد) اندازه گیری شود.

 

۵- در مواردی که از درهای دو لنگه ی بدون پایه ی وسط استفاده شود، دست کم یکی از لنگه ها باید دارای ۸۰ سانتی متر عرض مفید باشد.

 

 

۶- ارتفاع درها نباید کمتر از ۲۰۵ سانتی متر باشد.

 

۳-۲-۴-۶-۳- کف یا پاگرد طرفین درب ضد حریق

در هر طرف در، باید یک کف یا پاگرد پله قرار داشته باشد.

۱- تراز سطح این کف یا پاگرد پله باید در هر دو طرف در یکسان باشد.

 

۲- ایجاد اختلاف سطح در دو سمت درگاه ها تا فاصله ای دست کم به اندازه عرض بزرگترین لنگه در یا عرض راه پله، هر کدام که بزرگتر است، مجاز نیست.

 

تبصره: مگر در مورد دهای خروج واقع در جدارهای خارجی خانه های یک یا دو خانواری، که پایین تر بودن سطح کف بیرنی درگاه ها تا حداکثر ۱۷ سانتی متر نسبت به سطح کف درونی درگاه بلامانع است.

۳- پاگرد پله در هر دو سمت درگاه باید تراز باشد، مگر پاگرد پله های خارجی که مجاز است شیبی کمتر از ۲۵ صدم واحد عمودی در ۱۲ واحد افقی (شیب ۲ درصد) داشته باشند.

۴- در حالت کاملا باز، نباید ابعاد الزامی را بیش از ۱۸ سانتی متر کاهش دهند.

 

۵- زمانی که بار تصرف پاگرد ۵۰ یا بیشتر باشد، درها در هیچ حالتی نباید عرض پاگرد را به کمتر از نصف عرض الزامی کاهش دهند (شکل فوق (B>A/2)

۶- طول پاگردها در راستای مسیر پیمایش، نباید کمتر از ۱۱۰ سانتی متر باشد، به جز واحدهای مستقل گروه م-۲ (بناهای آپارتمانی، اقامته گاه های غیر موقت سازمانی، خواب گاه ها و اقامتگاه های تفریجی شرکتی) که در آنها طول ۹۰ سانتی متر کافی است.

 

 


محصولات پیشنهادی: