اصطلاحات معروف در علم حریق

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره اصطلاحات معروف در علم حریق توضیح خواهیم داد.

 

نقطه شعله نی ( Flash Point):

 

درجه حرارتی است که در آن یک ماده سوختی مایع، یا در حال تبدیل به مایع، به اندازه کافی بخار می گردد و به محض نزدیک شدن شعله یا جرقه به آن باعث شعله ور شدن و شروع حریقی می گردد.
در مورد گازها و بخارات علاوه بر تعریف نقطه شعله زنی، حداقل و حداکثر تراکم قابل انفجار نیز در مورد آنها تعریف شده است. در صورتی که تراکم بخار یا گاز سریعا به آن حد برسد با تماس شعله یا در حرارت شعله زنی، گاز یا بخار سریعاً آتش می گیرد و در محفظه های بسته سبب انفجار می گردد.

 

درجه آتش گیری(Ignition Temperature ):

 

  1. کمترین درجه حرارتی است که جهت ادامه احتراق ماده سوختی مورد نیاز می باشد.
  2. درجه آتش گیری برای هر سوخت درجه حرارتی است که انرژی محرکه آن اجزای متشکله ملکول های
    ماده را از هم جدا می کند.

 

عوامل موثر بر گسترش و شدت حریق:

 

  1. افزایش دسترسی حریق به اکسیژن
  2. ثهات شیمیایی ماد سوختنی
  3. سطح ماد سوختنی

 

محصولات احتراق

 

۱ – گاز ها و بخارات حاصل از حریق :


یکی از خطرناک ترین محصولات آتش که در تلفات انسانی آن نقش مهم دارد، گازها و بخارات ناشی از آتش می باشد.

 

۲ – ذرات :


آنچه که تحت عنوان دود در اثر حریقی عنوان می گردد، در واقع ذراتی هستند که دارای دامنه قطر بیش از طول
موج نور بود و در عبور نور ایجاد مزاحمت می نمایند و بسیاری از آنها برای سلامتی افراد نیز خطرناک می
باشند. اصوالا ذرات در اثر احتراق ناقص و در دمای پایین ایجاد می گردند اما در حریقهای گسترده نیز دود زیادی تولید می شود.

 

۳ -شعله :


شعله قسمت قابل رویت حریقی است که شدت گرمای آن وابسته به میزان اکسیژنی است که به آن می رسد.


۴ -گرما (انرژی):


یکی از فراوانترین محصولات حریق ، حرارت می باشد که بسته به مدت مان شروع حریق و نوع ماده سوختنی و نیز میزان گسترش آتش می تواند متفاوت باشد.

به دلیل سبک تر بودن هوای گرم و میل آن به صعود همواره گسترش آتش به صورت عمودی بیش از حالت افقی است.

 

حریق

 

دلیل اینکه حریقی بطور وحشتناک توسعه پیدا می کند چیست؟

 

  1. دیر به وجودش پی برده اند.
  2. با وسایل موجود نتوانسته اند به موقع آنرا خاموش سازند.

 

اهمیت سیستم های اعالم حریق اتوماتیک؟!

تشخیص درست و هشدار به موقع از جمله وظایف اصلی سیستم اعالم حریق محسوب می شود.

 

 

برای خرید سیستم های اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: