اصول کلی کارکرد مشعل گاز سوز

در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت درباره اصول کلی کارکرد مشعل گاز سوز توضیح خواهیم داد.

 

اصول کلی کارکرد مشعل گازسوز

 

مشعل گاز سوز

مشعل های گازسوز ، برای احتراق گاز طبیعی طبق استاندارد ۴۷۸۸ –DIN طراحی شده اند .
پروانه مشعل گاز سوز روی محور موتور نصب شده است و هوای لازم جهت احتراق را تامین می نماید .میزان هوای لازم برای احتراق مناسب ، توسط دریچه هوا کنترل می شود. ضمنًا روی مشعل کلید مخصوص کنترل فشار
نصب شده تا هنگام کمبود جریان هوا ، خودبخود ، مشعل را خاموش می کند. این کلید علاوه بر تضمین ورود
هوای کافی برای احتراق، بصورت یک کلید ایمنی خودکار نیز عمل می کند .

 

جریان گاز مشعل نیز پس از عبور از فیلتر گاز بوسیله یک شیر برقی، بصورت اتوماتیک، کنترل می شود. در
صورتیکه فشار گاز ورودی به مشعل از مقدار مورد نظر کمتر یا بیشتر شود، یک کلید، بصورت خودکار، مشعل
را خاموش می کند.
به منظور پایدار کردن شعله و اختلاط بهتر گاز با هوای احتراق، یک شعله پخش کن، با پره های مناسب در
جلو نازل (افشانک) تعبیه شده است.

مخلوط گاز و هوا توسط جرقه ای که به وسیله ترانس با ولتاژ بالا، بین الکترود جرقه و سرنازل (افشانک) ایجاد
می شود، مشتعل می گردد . اساس کنترل و نظارت شعله بر اصل یونیزاسیون استوار است که با مشاهده شعله،
پایداری آن را تضمین می نماید و در صورتیکه به هر دلیل شعله تشکیل نشود یا ازبین برود مشعل را خاموش
کرده و شیر برقی گاز را می بندد .

 

 

کنترل عملکرد مشعل به عهده رله کنترلی می باشد که روی بدنه مشعل نصب شده است . در مشعل های تک مرحله ای برای اینکه تشکیل شعله به صورت ایمن صورت پذیرد از شیرهایی استفاده شده است که ابتدا، به مقدار کم و آنگاه بعد از تشکیل شعله به تدریج تا مقدار حداکثر (ماکزیمم) تنظیم شده، باز می شود.

آشنایی با قطعات عمده مشعل گاز سوز:


این قطعات شامل :

  1. فیلتر گاز
  2. شیربرقی گاز
  3. پرشرگاز
  4. پرشر هوا
  5. موتور و فن دمنده هوا
  6. دمپر هوا
  7. ترانس جرقه زن ، وایرها و الکترود جرقه زن
  8. یون
  9. رله کنترل کننده

مطالب مشابه: