تامین ھوای احتراق با استفاده از دریچه تامین هوای تازه-قسمت اول

در این بخش از مقالات مهام مارکت به بررسی تامین ھوای احتراق با استفاده از دریچه تامین هوای تازه مهام صنعت می پردازیم.

 

تامین هوای احتراق 

 

1 -در تأسیسات مکانیکی ساختمان، دریچه تامین هوای تازه برای تأمین هوای لازم و کافی برای عملکرد صحیح دستگاه های با سوخت مایع یا گاز که برای گرم یا خنک کردن فضاهای داخل ساختمان و یا تهیه آب گرم مصرفی ساختمان نصب می شوند، باید الزامات این فصل از مقررات رعایت گردد.

2- دستگاه های گرمایی با انواع سوخت جامد به علت گوناگونی ترکیبات و شرایط متفاوت فشار و دمای احتراق و نیاز به هوای اضافی بیشتر سوخت های جامد و همچنین عدم کاربری آنها در تأسیسات مکانیکی ساختمان، شامل مقررات این فصل نیستند.

در این راهنما منظور از دستگاه گرمایی، دستگاه های با سوخت مایع یا گاز میباشد.

3 -در طراحی سیستم تأمین هوای احتراق با استفاده از دریچه تامین هوای تازه ، نخست لازم است اطلاعات فنی دستگاه مورد نظر جمع آوری شده و توصیه های کارخانه سازنده برای محل و موقعیت مناسب نصب، بررسی شود و سپس با تطابق آن با مقررات و با هماهنگی با طراح ساختمان، نسبت به موقعیت بهینۀ محل نصب تصمیم گیری شود.

 

دریچه هوا -دریچه تامین هوا-دریچه تهویه هوا

 

 

لزوم تأمین هوای احتراق با استفاده از دریچه تامین هوای تازه

 

1- احتراق کامل انواع سوخت، عامل اصلی کارکرد مناسب دستگاه های گرمایی در راندمان بالا و کاهش آلاینده های مضر زیست محیطی است. از این رو تأمین اکسیژن کافی برای تکمیل فرایند احتراق الزامی است. عدم هوارسانی کافی، سبب احتراق ناقص و تولید گاز و آلاینده های مضر برای سلامت انسان و طبیعت و تلفات سوخت و انرژی خواهد بود. محصولات ناشی از احتراق ناقص، سمی، خورنده و قابل انفجار بوده و می تواند سبب کار نکردن مناسب دستگاه های گرمایی و در نتیجه ایجاد آتش سوزی و خطرات جانی و مالی برای افراد گردد.

2 -تأمین هوای احتراق با دریچه تامین هوای تازه  علاوه بر تکمیل فرایند سوخت، موجب تعویض هوای فضای نصب، حفظ سطح اکسیژن تنفسی ساکنان، خنک شدن بدنه بیرونی دستگاه و ایجاد اثر دودکشی کافی برای تخلیه گازهای حاصل از احتراق و جلوگیری از پس زدن آنها در ساختمان می شود.

3 -براساس تجارب و اطلاعات آماری موجود، متأسفانه همواره بیشترین حوادث جانی به ویژه در زمستانها که کاربرد تأسیسات گرمایی افزایش می یابد، ناشی از کافی نبودن هوای احتراق، انتشار گاز مونو اکسید کربن و سایر گازهای سمی، گزارش شده و نشانگر عدم توجه کافی مهندسان طراح به این اصل است. توجه کافی در جریان طراحی می تواند ضمن پیشگیری از موارد گفته شده از پیچیدگی های سیستم در ارتباط با کارهای معماری و سازه ساختمان کاسته و مثلاً در پیش بینی بازشوها و نیازهای ساختمانی، طرح به صورت یکپارچه و کارآمد تهیه شود.

4 -بنابراین هر بخش از ساختمان که در آن دستگاه هایی با سوخت مایع یا گاز، مانند دیگ آب گرم، دیگ بخار، کوره هوای گرم، آب گرمکن و دستگاه های مشابه، نصب می شود، باید به مقدار لازم و کافی هوا برای احتراق دریافت کند.

 باید توجه شود که در صورت نصب چند دستگاه گرمایی در یک فضا، باید هوای احتراق برای کارکرد هم زمان همه دستگاه ها محاسبه و از پیش بینی هر نوع ضریب هم زمانی پرهیز شود.

5 -نصب دستگاه های گرمایی در فضای کاملاً بسته و بدون پیش بینی برای دریافت هوای احتراق، به طور کلی ممنوع است.

 

منابع غیرمجاز برای تأمین هوای احتراق

تأمین هوای احتراق از منابع زیر مجاز نیست:

1 -فضایی که در آن گازهای خطرناک وجود دارد؛
2 -فضایی که در آن بخارهای قابل اشتعال وجود دارد؛
3 -فضایی که در آن گرد و غبار و ذرات مواد جامد انتشار می یابد؛
4 -موتورخانه تبرید ساختمان، مگر آنکه سیستم تبرید از نوع جذبی باشد؛
5 -حمام، توالت و انباری؛
6 -فضایی که احتمال سیل گرفتگی دارد.

 

 

اختلال در تأمین هوای احتراق

 

الف) در فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می شود، باید گردش آزاد هوا وجود داشته باشد.
ب) در فضایی که در آن دستگاه با سوخت مایع یا گاز نصب می شود، نباید دستگاه دیگری که جریان انتقال هوا را مختل می کند، نصب شود.
1 -اگر در این فضا دستگاه دیگری نصب می شود، سیستم تأمین هوا باید طوری طراحی شود که مکش هوا برای آن دستگاه موجب جریان معکوس یا کمبود هوای موردنیاز دستگاه با سوخت مایع یا گاز نشود.
2 -اگر در فضای نصب دستگاه با سوخت مایع یا گاز هواکش نصب می شود، تخلیۀ هوای این مکنده نباید در جریان هوای احتراق اختلالی ایجاد کند یا جهت جریان هوا را معکوس کند.

 

 

تأمین هوای احتراق از کانال زیر کف

 

الف) هوای احتراق مورد نیاز فضایی که دستگاه با سوخت مایع یا گاز در آن نصب می شود، ممکن است از کانال زیر کف تأمین شود. در این صورت فضای کانال باید با بازشوی دایمی، مستقیماً به هوای آزاد بیرون مربوط باشد.
1 -هوای آزاد بیرون باید بدون هیچ مانع، در مسیر داخل فضای کانال تا دریچه ورودی هوا به داخل فضای نصب دستگاه، جریان پیدا کند.
2 -سطح آزاد دهانه ورود هوا از بیرون به فضای کانال، باید دست کم دو برابر سطح آزاد بازشوی مورد نیاز دستگاه باشد.
3 -سطح مقطع آزاد مسیر عبور هوا از فضای کانال دست کم باید با سطح آزاد دریچه ورود هوا به داخل آن برابر باشد.
4 -احتمال مسدود شدن دهانه ورود هوا از بیرون با برف و یخ و عوامل دیگر، نباید وجود داشته باشد.

 

 

تأمین هوای احتراق از فضای زیر شیروانی

 

الف) هوای احتراق موردنیاز فضایی که دستگاه با سوخت مایع یا گاز در آن نصب می شود، ممکن است از فضای زیر شیروانی ساختمان تأمین شود. در این صورت فضای زیر شیروانی باید با بازشوی دایمی و بسته نشدنی، مستقیماً به هوای آزاد بیرون مربوط شود.
1 -هوای آزاد بیرون باید در مسیر داخل فضای زیر شیروانی تا دهانۀ ورود هوا به حل نصب دستگاه، بدون هیچ مانع جریان داشته باشد. دهانه کانال ورود هوای احتراق باید دست کم تا 150 میلیمتر بالاتر از کف فضای زیر شیروانی ادامه یابد. ارتفاع فضای زیر شیروانی در بلندترین نقطه، نباید کمتر از 760 میلیمتر باشد.
2 -برای تهویه فضا و تأمین هوای احتراق دستگاه با دریچه تامین هوای تازه، باید دهانه ورودی هوا به فضای زیر شیروانی اندازه مناسب داشته باشد.
3 -احتمال بسته شدن دهانه ورودی هوای بیرون، با برف و یخ و عوامل دیگر، نباید وجود داشته باشد.

 

دریچه تامین هوای تازه

 

 

دریچه تامین هوای تازه

 

تأمین هوا احتراق از داخل ساختمان با دریچه تامین هوای تازه

در ساختمان ها از دریچه تامین هوای تازه وسایل گازسوز داخلی استفاده می شود تا هوای مورد نیاز برای سوخت وسایل گازسوز تامین شود. محل نصب دریچه تامین هوای تازه در داخل ساختمان می باشد. در ادامه نمونه ای از این نوع دریچه تامین هوای داخلی را مشاهده نمایید:

 

 

 

فضای با درزبندی معمولی

 

الف) در ساختمان های با درزبندی معمولی، که فضای نصب دستگاه هایی با سوخت مایع یا گاز بیش از یک مترمکعب برای هر 177 کیلوکالری در ساعت (50 فوت مکعب برای هر 1000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها حجم دارد، هوای احتراق موردنیاز دستگاه ها صرفاً با تعویض هوای طبیعی و نفوذ هوا به داخل آن فضا، تأمین خواهد شد.

ب) اگر حجم فضای نصب دستگاه ها کمتر از یک مترمکعب برای هر 177 کیلوکالری در ساعت (50 فوت مکعب برای هر 1000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها باشد، ممکن است هوای احتراق از فضای مجاور آن تأمین شود. در این صورت، مجموع حجم فضای محل نصب دستگاهها و فضای مجاور دست کم باید یک مترمکعب برای هر 177 کیلوکالری در ساعت انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، باشد.

1 -گرفتن هوای احتراق از فضای مجاور به شرطی مجاز است که این فضا دارای حداقل تعویض هوا باشد.
2 -برای جریان هوا بین محل نصب دستگاه ها و فضای مجاور، دست کم دو دهانه باز بدون مانع و بسته نشدنی باید پیش بینی شود.
که یکی به فاصله حداکثر 300 میلیمتر از کف و دیگری به فاصله حداکثر 300 میلیمتر از سقف فضای نصب دستگاه ها، روی درب یا جدار بین این دو فضا، نصب شوند.
3 -سطح آزاد هریک از این دهانه ها دست کم باید برابر 100 میلیمتر مربع برای هر 38 کیلوکالری در ساعت (یک اینچ مربع برای هر 1000 بی تی یو در ساعت) انرژی معادل سوخت ورودی به دستگاه ها، باشد. در هر حال سطح آزاد هریک از این دهانه ها، نباید از 64/500 میلیمتر مربع کمتر باشد.
4 -اندازه هر ضلع دهانه های ورود هوا نباید کمتر از 80 میلیمتر باشد.
براساس تعریف ساختمان با درزهای معمولی در بند (1) ،(معیار مذکور در بند (2) براساس محاسبات زیر تعریف شده است:

– سوخت مورد نظر: گاز متان خالص با ارزش گرمایی 37253 کیلوژول بر مترمکعب

 

رابطه تئوری احتراق:

CH4 + 2O2=CO2+2H2O

 

با توجه به تأمین اکسیژن از هوا و نسبت بیست درصدی اکسیژن در آن، هر مترمکعب متان به 10 مترمکعب هوا نیاز دارد که با افزایش آن به میزان 2/5  برابر برای رقیق سازی و تأمین مکش دودکش، به 25 مترمکعب افزایش می یابد. با احتساب 0/5 بار تعویض هوا در ساعت برای تأمین این مقدار هوا (درزبند معمولی)، حجم فضای محل نصب دستگاه با ظرفیت 37250 کیلوژول در ساعت (10000 وات) باید دست کم 50 مترمکعب باشد. (یک مترمکعب برابر هر 200 وات).

 

مثال 1 :مطابق شکل زیر در یک اتاق به ابعاد 15240 × 9144 × 2438 میلیمتر، 3 دستگاه گرمایی به ظرفیت 29310 ، 11724 و 58623 وات نصب شده است. چنانچه ساختمان با کیفیت درزبندی معمولی ساخته شد باشد، آیا هوای احتراق از داخل تأمین می شود؟
پاسخ: ظرفیت گرمای کل دستگاهها جمعاً 99567 وات یا تقریباً 100000 وات میباشد. بنابراین حجم فضای لازم برای تأمین
هوای احتراق:

(مترمکعب) 50 = 100000/200

از طرف دیگر، حجم اتاق نصب برابر است با:

(مترمکعب) 74/339 = 2/438 × 9/144 × 15/240

بنابراین حجم اتاق تکافوی تأمین هوای احتراق را می نماید.

دریچه تامین هوای تازه

 

 

برای مطالعه قسمت دوم مقاله  تامین ھوای احتراق با استفاده از دریچه تامین هوای تازه کلیک نمایید…

 

برای مشاهده و خرید انواع دریچه تامین هوای تازه مهام صنعت کلیک نمایید…


مطالب مشابه: