دسته بندی انواع ساختمان هوشمند

در این بخش از مقالات مکانیک در مهام مارکت درباره  دسته بندی انواع ساختمان هوشمند توضیح خواهیم داد

در این بخش ساختمان هوشمند در سه گروه دسته بندی شده اند:
ساختمان های نوع یک: شامل کلیه ساختمانه ای یک تا ۴ طبقه با هرگونه تصرف بجز تصرف نظامی (کاربری نظامی) و تصرف دولتی مهم  (سازمان های مهم و استراتژیک دولت) می باشند. مشخصه اصلی این نوع ساختمان ها، محدود بودن و کم تراکم بودن آنها می باشد.
ساختمان های نوع دو: شامل کلیه ساختمان های بیش از ۴ طبقه با هرگونه تصرف بجز تصرف نظامی(کاربری نظامی) و تصرف دولتی مهم (سازمانهای مهم و استراتژیک دولتی) می باشند. مشخصه اصلی این نوع ساختمان ها، وسیع بودن و پرتراکم بودن آنها می باشد.
ساختمان های نوع سه: شامل کلیه ساختمان های یک تا ۴ طبقه و بیش از ۴ طبقه با تصرف نظامی(کاربری
نظامی) و تصرف دولتی مهم(سازمانهای مهم و استراتژیک دولتی) می باشند. مشخصه اصلی این نوع ساختمان ها، اهمیت استراتژیک آنها برای کشور می باشد.

 

ساختمان هوشمند نوع یک

در ساختمان های نوع یک، به دلیل عدم نیاز به لایه ی مدیریتی قوی هر یک از پروتکل هایی که تا اندازه ای جامعیت داشته باشند، به تنهایی می توانند پاسخگوی همه ی نیازهای هوشمندسازی باشند.
زیرا در یک منزل مسکونی کوچک و یا تراکم جمعیتی پایین، تقریباً سطوح مختلف هوشمندسازی بسیار به هم نزدیک هستند و ضرورتی وجود ندارد که برای هر سطحی از هوشمندسازی از یک پروتکل خاص استفاده شود.

لذا مشخصاً برای ساختمان های نوع یک، استانداردهای ذیل مشخص می گردند:

  • KNX
  • LON
  • Zigbee

ساختمان های نوع دو

در ساختمان هوشمند نوع دو، به دلیل تراکم بالا و امکان تداخلات الکترومغناطیسی و نیز محدودیت در پشتیبانی از تعداد گره های زیاد، استفاده از پروتکل های بیسیم مناسب نمی باشد.
با توجه به بزرگتر بودن این گروه های ساختمانی، باید از پروتکل مدیریتی BACnet استفاده شود، خصوصاً زمانیکه نیاز به یک سیستم مدیریت متمرکز نیز برای یک مجتمع یا ساختمان بزرگ وجود داشته باشد.
برای ساختمان های دسته ی دوم مشخصاً استفاده از ترکیب پروتکل های BACnet و KNX مناسب می باشد.

 

ساختمان های نوع سه

در ساختمان هوشمند نوع سه، علاوه بر اینکه مدیریت مجموعه ی ساختمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، امنیت نیز موضوع مهمی به شمار می رود و باید تمهیدات مهمی در بخش امنیت شبکه به طور کامل اجرا شوند.
بنابراین نمی توان از پروتکل های ساده و به تنهایی استفاده نمود.
در این موارد نیز با اجرای کامل نکات امنیتی، ترکیبی از پروتکل های BACnet و KNX(مانند اجرای دیواره ی آتشین، جداسازی سرور مدیریت ساختمان از سایر سرورهای موجود و استفاده از رمزنگاری بسته های داده و …) مناسب می باشد.

 


مطالب مشابه: