سایزینگ لوله ی گاز و مصارف دستگاه گاز سوز

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید، درباره لوله ی گاز و مصارف دستگاه گاز سوز توضیح خواهیم داد.

 

سایزینگ لوله ی گاز:

 

قطر لوله ی گاز باید به اندازه ای باشد که بتواند گاز کافی را برای حداکثر مصرف دستگاه گاز سوز مربوطه تامین نماید بدون این که بین رگولاتور و وسایل گازسوز افت فشاری بیش از ۱۲٫۷ میلی متر ستون آب ایجاد شود.

 

مقدار برآورد مصرف گاز:

 

مصارف دستگاه گاز سوز متداول خانگی و تجاری از جدول زیر استخراج می گردد.

 

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه ی قطر لوله ی گاز:

 

  1. برآورد مصرف گاز هریک از تجهیزات گازسوز
  2. حداکثر مقدار گاز مصرفی در کل طرح
  3. طول لوله کشی
  4. چگالی گاز

 

لوله ی گاز

 

حداکثر مصرف گاز دستگاه گاز سوز ویژه ای که در جدول ذکر نگردیده بر اساس مشخصات فنی داده شده توسط سازنده تعیین می شود.

 

طولانی ترین مسیر:

 

طولانی ترین مسیر باید از نقطه خروجی رگولاتور تا دور ترین تجهیز گازسوز در ساختمان اندازه گیری شود.

 

تعیین قطر لوله:

 

برای تعیین قطر لوله ی گاز با داشتن طولانی ترین مسیر و مصرف کل طرح از روی جدول زیر سایز لوله ی رابط (لوله ی از سر علمک تا کنتور یا کنتورها) را تعیین می کنیم.
تنها باید به این نکته توجه داشته باشیم که برای سایزینگ دیگر مسیرها فقط و فقط از همان ردیف جدول زیر استفاده نماییم و سراغ ردیف های دیگر نرویم.

 

دستگاه گاز سوز

 

نکته ی مهم:

چنانچه چگالی گاز مورد استفاده در محل از عدد ۰٫۶۵ تغییر نماید باید از جدول زیر ضریب تصحیح مورد نیاز در اعداد جدول اعمال گردد.

نمونه ی تعیین محل نصب لوله ی گاز و لوله رابط:

 

لوله ی گاز

 

تهیه وتنطیم :بهروز لطفی عضو نظام مهندسی استان تهران

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه تامین کننده تجهیزات آتشنشانی و ایمنی و گاز رسانی