علائم اختصاری سیستم اعلام حریق و الزامات

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در مهام مارکت درباره علائم اختصاری سیستم اعلام حریق و الزامات  توضیح خواهیم داد.

 

علائم اختصاری سیستم اعلام حریق

 

در راستای ایجاد یکپارچگی و هماهنگی حداکثری در علائم مورد استفاده در طراحی، استاندارد NFPA170 به عنوان مرجع در طراحی علائم اختصاری سیستم اعلام حریق مورد تایید می باشد و لذا کلیه علائم اختصاری سیستم اعلام حریق به کار رفته در طرح های ارسالی به سازمان آتش نشانی طبق استاندارد ذکر شده، قابل بررسی می باشد.
به منظور سهولت در کار، جدول علائم پرکاربرد به شرح زیر در دسترس می باشد.

علائم اختصاری سیستم اعلام حریق

 

تصرفات و الزامات

 

۱ .تصرفات
گروه بندی تصرفات طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، به شرح زیر مبنای این بخش می باشد.

تصرفات مختلط برای ساختمان ها دارای ترکیبی از چند کاربری، سیستم اعلام حریق کل ساختمان طبق بالاترین سطح سیستم های اعلام حریق هر یک کاربری های مستقل انتخاب گردد، مگر کاربری ها از یکدیگر کامال جدا باشند.

 

۲٫الزامات

تجهیز ساختمان ها به سیستم اعلام حریق بر اساس جدول زیر انجام گردد:

 

(الف) تصرفات آموزشی با مساحت ۹۳ متر مربع و کمتر، دارای یک کلاس و با فاصله بیش از ۲٫۹ متر از ساختمان های مجاور، نیازی به سیستم اعلام حریق ندارد.
(ب) جهت بخش ها و کاربری هایی که حاوی مواد غیر قابل سوختن می باشد، اعلام حریق دستی در نظر گرفته شود.
(پ) جهت بخش های مورد استفاده جهت انبارش کالاهای غیر قابل سوختن (سنگ، مصالح بنایی غیر سوختنو …)، اعلام حریق دستی در نظر گرفته شود.
(ت) در صورت وجود سیستم مدیریت دود، سیستم اعلام حریق با قابلیت فعال سازی سیستم مدیریت دود می تواند در نظر گرفته شود.

 

الزامات تکمیلی:

 

  1. الزامات ذکر شده در جدول، بنا به نظر سازمان آتش نشانی برای یک ساختمان خاص قابل تغییر می باشد.
  2. جهت اطمینان از انتخاب صحیح نوع سیستم مورد نیاز هر یک از تصرفات، ضروری است مشخصات ساختمان با تمامی ردیف های جدول مطابقت داده شود.
  3. بکارگیری سیستم اعلام حریق متعارف، برای پروژه هایی با بیش از دوازده منطقه اعلام حریق، مجاز نمی باشد.
  4. جهت ساختمان های بیش از ۳۰ متر ارتفاع از تراز زمین و یا بیش از ۱۰۰۰۰ متر مربع زیربنا، استفاده از سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر آنالوگ و تمامی تجهیزات دارای ایزولاتور داخلی ضروری می باشد.
  5. در نظر گرفتن سیستم اعلام حریق آدرس پذیر و تمامی قطعات دارای ایزولاتور داخلی برای ساختمان های گروه یک و دو ذکر شده در مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان (پدافند غیر عامل) الزامی می باشد.
  6. در سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر تعداد عناصر هر لوپ از ۲۵۶ قطعه (Device) تجاوز ننماید.

 

برای خرید سیستم های اعلام حریق از مهام صنعت کلیک کنید.


مطالب مشابه: