لوله رابط دودکش و محدودیت‌ها، ممنوعیت‌های نصب و نکات ایمنی در مورد دودکش وسایل گرمایشی

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره لوله رابط دودکش و محدودیت‌ها، ممنوعیت‌های نصب و نکات ایمنی در مورد دودکش وسایل گرمایشی توضیح خواهیم داد.

 

لوله رابط دودکش

 

لوله رابط دودکش، باید در همان فضایی که دستگاه در آن قرار دارد، نصب شود.

به عبارتی، دریچه دیواری و دستگاه باید در یک فضا باشند. رابط نمی‌تواند به فضای دیگر رفته و سپس به دریچه دیواری متصل شود.

جز در ساختمان‌های مسکونی، لوله رابط دودکش ، نباید از هیچ دیوار یا تیغه ساختمانی عبور کند.

تمام طول لوله رابط دودکش، باید قابل دسترسی باشد تا بازرسی، پاک کردن و تعمیر آن به آسانی ممکن شود.

عبور لوله رابط از داخل سقف کاذب، بدلیل ثابت بودن سقف کاذب و عدم دسترسی به داخل آن، مجاز نمی‌باشد.

لوله رابط دودکش، باید با بست و تکیه گاه مناسب برای وزن و دمای آن، به اجزای ساختمان به طور ثابت متصل و مهار شود.

 

 ساخت لوله رابط دودکش 

 

۱) لوله رابط دودکش، با دمای پایین باید از ورق فولادی گالوانیزه ساخته شود.

 

نصب لوله رابط دودکش

 

  • لوله رابط دودکش، باید نسبت به تراز افقی شیب داشته باشد.
  • جهت شیب لوله رابط باید از دودکش قائم به سوی دستگاه باشد.
  • شیب لوله رابط نباید از ۲ درصد کمتر باشد.

 

اتصال لوله رابط دودکش به دودکش قائم

 

لوله رابط دودکش، در اتصال به دودکش، قائم فلزی، باید تا سطح داخلی آن ادامه یابد ولی نباید وارد آن  شود. اگر دودکش، قائم فلزی پوشش داخلی دیگری (معبر دود) داشته باشد، لوله رابط باید تا سطح داخلی معبر دود ادامه یابد.

 

محدودیت‌ها، ممنوعیت‌های نصب و نکات ایمنی در مورد دودکش وسایل گرمایشی

 

اطلاعیه مهم

 

قابل توجه کلیه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

(به ویژه مهندسان معمار و تأسیسات مکانیکی)

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسان طراح، ناظر و مجری می‌رساند:

در راستای رعایت ضوابط و مقررات ارتقاء کیفی سیما و منظر شهری مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۷ شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران (پاک‌سازی و به‌سازی نماها و جداره‌ها، مناسب سازی معابر پیاده‌راهی و پیاده‌روها، ساماندهی به منظر شهری) به استناد مفاد بند ۳-۱-۱۷ مرجع مذکور: « در طراحی و اجرای ابنیه، احداث تأسیسات (نظیر چیلر، کولر و …) بصورت نمایان در منظر شهری ممنوع است و تأسیسات باید با تمهیدات مناسب از معرض دید عمومی حذف شوند. در ابنیه موجود به مالکان فرصت داده می‌شود تا مطابق برنامه‌ای که از سوی «کمیته» مشخص می‌شود ظرف مدت ۳ سال به اصلاح بنا اقدام نمایند»  و مفاد بند ۳-۲-۱ همان مرجع: « به مالکین ابنیه فرصت داده می‌شود تا ظرف ۵ سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه، کلیه کانال‌های تأسیساتی نمایان در نماها و در جداره‌های شهری شامل کولرها(اسپیلت‌ها) کانال‌های کولر، ناودان‌ها، سیم‌ها و کابل‌های برق و تلفن، دودکش بخاری، لوله‌های تأسیسات (به استثنای لوله‌های گاز شهری) و نظایر آن به تدریج از نماهای شهری حذف و یا به گونه‌ای ساماندهی شوند که در نما یا جداره شهری قابل مشاهده نباشد. لوله‌های گاز شهری نیز بایستی متناسب با رنگ نمای ساختمان‌ها رنگ‌آمیزی شود.»  نصب هرگونه سیستم‌های تأسیساتی و ملحقات آن در نمای ساختمان ممنوع می‌باشد. لذا مقتضی است مهندسان محترم، در طراحی، نظارت و اجرا به نکات فوق توجه نمایند.

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران


مطالب مشابه: