لوله کشی گاز و نکات اجرایی آن

در این مقاله نکات اجرایی لوله کشی گاز  را که باید رعایت شوند را نوضیح خواهیم داد.

 

نکاتی که باید در ارائه نقشه لوله کشی گاز به مهندس ناظر، رعایت شود:

 

 1. نوشتن آدرس کامل ساختمان + کروکی کامل + مشخصات مالک مانند شماره تلفن تماس
 2.  نوشتن مساحت زیربنای ساختمان + نوع کاربری (مسکونی/ تجاری با ذکر نوع کاربری مانند بنگله یا نانوایی یا …)
 3.  مشخص کردن محل نصب دود کش وسایل گاز سوز + قطر لوله(به اینچ) و طول آن (به متر) و جنس آن روی نقشه
 4.  مشخص کردن نوع آبگرمکن(فوری یا مخزنی)
 5.  نوشتن آدرس کامل پیمانکار + تلفن تماس + مشخصات وشماره کارت مهارت فنی جوشکار+ ضمیمه کردن کپی کارت مهارت فنی مجری / جوشکار

 

برخی از موارد مهم در اجرای لوله کشی گاز که باید رعایت شود:

 

 1.  قبل از اجرای هرگونه کار  لوله کشی گاز به صورت روکار و یا توکار باید با مهندس ناظر هماهنگی شود.
 2.  قبل از اجرای لوله کشی گاز به صورت توکار باید نمونه ای از لوله آماده شده برای اجرای توکار به تایید مهندس ناظر برسد.
 3.  پایه های نگهدارنده لوله (ساپورت ها) باید کاملا برروی دیوار تثبیت شده و هیچ گونه لقی نداشته باشند.
 4.  فاصله بین پایه های نگهدارنده لوله (ساپورت) رعایت شود (فاصله ساپورت ها از هم برای لوله های ۲ in با نصب افقی ۲m، برای لوله ۲/۴ in و ۱ in با نصب افقی ۲٫۵ m وبرای لوله ۱ ½ in با نصب افقی ۳ m از هم می باشد. برای تمام سایزهای لوله که به صورت قائم نصب شوند فاصله ساپورت ها از هم ۳ m می باشد).
 5.  رنگ آمیزی کامل لوله (خصوصا در لوله ایی که در زیر باران قرار دارند + واز داخل دیوار عبور می کنند ویا روی ساپورت قرار می گیرند)
 6.  نوار پیچی لوله در محل ساپورت (۲ دور کامل)
 7. رعایت حداقل فاصله نصب محل نصب کنتور گاز روکار(۲۰ cm) از کنتور برق ( ۵۰ cm ) از وسایل گرما زا (۱۰۰ cm)
 8.  عبور نکردن مسیر لوله کشی گاز از حریم همسایه
 9.  ارتفاع نصب شیر اصلی قطع گاز و شیر واحد مسکونی از کف تمام شده باید ۱۸۰ cm باشد.
 10.  محل نصب شیر رایزر باید در ابتدای انشعاب باشد.
 11.  نصب همه شیرها باید به صورت افقی و موازی با دیوار و در جهت دستگاه گاز سوز باشد به جز شیر روشنایی که می تواند قائم نصب شود. فاصله شیرها از کلیه وسایل برقی )کلید – پریز) حداقل ۱۰ cm بالاتر و ۱۰ cm دورتر باشد. اگر محل عبور لوله گاز از وسایل برقی عبور می کند ارتفاع لوله گاز از آن ها حداقل ۵۰ cm باشد.
 12.  فاصله بین محل شیر و محل نصب وسیله گاز سوز باید به صورتی باشد که حداکثر طول لوله مصرفی بین این شیر و وسیله گاز سوز برای لوله مسی ۱۵۰ cm و برای شیلنگ ۱۲۰ cm باشد.
 13.  برای جوشکاری لوله گاز با قطر کمتر از ۲inch از الکترود باشماره E 6010 – E 6013 و برای لوله گاز با قطر بیشتر از آن فقط از الکترود E 6010 استفاده شود.
 14. برای لوله های رایزر با طول ۱۵ متر و بیشتر و یا برای لوله رایزر ساختمان ۵ طبقه و بیشتر باید در زیر زمین رایزر به جای زانو از یک سه راهه استفاده شود که به انتهای این سه راه یک لوله به طول ۱۵ cm با همان قطر لوله رایزر جوش شود و سر دیگر این لوله باید با درپوش جوشی مسدود شود.( این لوله محلی برای جمع شدن آشغال ها و ذرات فلزی موجود در رایزر می باشد.)
 15.  فاصله لوله گاز رو کار از کابل برق باید بیش از ۱۰ cm و از لوله آب باید بیش از ۵ cm و در ارتفاع بالاتر از لوله آب باشد. اگر نمی توان لوله گاز را بالا تر از لوله آب عبور داد باید این قسمت لوله گاز روکار نوار پیچی شود تا زنگ نزند.
 16.  فاصله لوله گاز توکار عبوری از داخل دیوار باید ار لوله آب و کابل های برق بیش از ۱۰ cm فاصله داشته باشید و با عایق حرارتی ویا غلاف pvc ارآن ها جدا شود که دو سر غلاف باید با نوار به خوبی مسدود شوند.
 17.  برای عبور لوله گاز از داخل کانال افقی یا قائم باید تهویه طبیعی هوا را مورد توجه قرار دهید.
 18.  عبور لوله گاز از داخل کانال هواکش یا دود کش و تهویه و آسانسور و سقف کاذب حمام و سونا و توالت ممنوع می باشد.
 19.  برای عبور لوله گاز از داخل دیوار، کف سقف و چارچوب در و پنجره و شیشه باید از غلاف غیر فلزی استفاده شود.
 20. برای لوله گازی که تحت اثر بار خارجی قرار دارد از قلاف فلزی با ۲ شماره بیشتر از قطر لوله گاز استفاده شود و دو سر این غلاف غیر فلزی مسدود و داخل آن با قیر عایق پر شود.
 21.  محل عبور لوله گاز با زیر سطح شعله وسیله گازسوز ویا ۵۰ cm بالاتر از سطح شعله باشد.
 22. جوش دادن لوله گاز به اجزای فلزی ساختمان مانند تیر آهن، سردروازه و یا سایه بان پارکینگ ممنوع است. به جای اینکار،ابتدا ساپورت را به این اجزا جوش دهید و سپس لوله را روی ساپورت قرار دهید. البته لوله در محل نشستن روی ساپورت باید رنگ آمیزی و ۲ دور نوار پیچی شود.
 23.  باید لوله گاز را در قبل از محل نصب شیرآلات وسایل گاز سوز با بست به دیوار محکم کرد. این بست باید بتواند وزن لوله را تحمل مند. محل نصب شیر نباید پشت درب کمد و کابینت و کتابخانه و با دستگاه گاز سوز باشد.
 24. برای عبور لوله گاز از داخل داکت ها دو نکته مورد توجه قرار بگیرد: الف)تهویه هوای طبیعی برقرار باشد یعنی داکت از دو سر مسدود نباشد ب)اگر ار داخل این داکت لوله آب نیز عبور می کند باید لوله گاز روکار نیز نوارپیچی شود تا در صورتی که لوله آب نشت داشته باشد موجب زنگ زدگی لوله گاز نشود.
 25.  فاصله مناسب از دستگاه های گازسوز طبق جدول زیر:

لوله کشی گاز