محاسبات و انتخاب سریع رادیاتور

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره محاسبات و انتخاب سریع رادیاتور توضیح خواهیم داد.

محاسبه بار حرارتی ساختمان نیز مشابه بار برودتی تقریبا همیشه توسط برنامه های کامپیوتری انجام می شود. در این زمینه برنامه های بسیار سودمندی نظیر CARMEL ، RHVAC ، CHVAC ، Carrier و … در دسترس می باشند.
بیشتر این برنامه ها از داده ها ، الگوریتم ها و روش هایی که توسط ASHRAE توصیه شده اند استفاده می کنند . ولی استفاده از این روش های دقیق مستلزم دخیل نمودن تمامی پارامترهای مؤثر در بار ساختمان بوده و لذا غالبا بسیار پر زحمت و وقت گیر است . در نتیجه اغلب مهندسان و طراحان به دنبال استفاده از راه هایی برای تخمین سریع تر بار ساختمان هستند که در عین حال به اندازه کافی دقیق باشند . بدین منظور دراین فصل سه روش برای تخمین سریع بار حرارتی ساختمان که در طراحی مقدماتی رادیاتور در نظر گرفته می شوند و براساس تجربیات مؤلف کاملا قابل اعتمادند ارایه شده اند ضرایب اطمینان مورد نیاز در هر روش در رابطه ارائه شده برای آن لحاظ گردیده و لذا استفاده کننده محترم می تواند از نتیجه بدست آمده از روش های دوم و سوم مستقیما در انتخاب رادیاتور استفاده نماید.

۲ – محاسبه سریع بار حرارتی بر اساس اقلیم منطقه و مساحت فضا رادیاتور

طراحان باید مجموعه ای از شرایط مناسب را برای محاسبه بار انتخاب کنند . این شرایط شامل هوای بیرونی ، آثار خورشید، حرارت و رطوبت درونی ، کاربری و وضعیت عملیات ساختمان و بسیاری عوامل دیگر می باشد. برای تعیین بار گرمایشی، شرایط طراحی بحرانی در طول هوای سرد در زمانی که حرارت ناشی از تابش خورشید بسیار کم یا ضعیف بوده و حرارت ناشی از چراغ ها و سیستم های روشنایی و یا سایر لوازم و انسان ها هم اندک می باشد ، به قوع می پیوندند. انتخاب درجه حرارت زمستانی مناسب برای طراحی یکی از تصمیمات مهم طراحان سیستم های HVAC می باشد. در روش زیر برای تخمین بار حرارتی ساختمان از درجه حرارت خشک طراحی در زمستان برای شرایط اقلیمی منطقه ای که ساختمان در آن واقع شده استفاده شده است. این درجه حرارت را می توان در جداول شرایط اقلیمی شهرهای ایران که در پیوست کتاب ارایه شده است یافت. چناچه برای منطقه ای درجه حرارت کمتر از آنچه در این جداول بیان شده است در دسترس بوده از همان عدد کمتر استفاده نمایید. در استفاده از این روش بار حرارتی ساختمان از رابطه زیر بدست می آید.

Q=A.K

محاسبات و انتخاب سریع رادیاتور

در رابطه فوق Q بار حرارتی برحسب hr/Btu و A مساحت ساختمان برحسب متر مربع بوده و K نیز ضریبی است که به درجه حرارت خشک طراحی در زمستان بستگی داشته و از جدول زیر بدست می آید.

در هنگام استفاده از رابطه فوق توجه داشته باشید که رابطه مذکور بیشتر برای ساختمان های مسکونی، اداری – تجاری آموزشی و درمانی استفاده می شود و برای ساختمان هایی نظیر کارگاه های صنعتی بزرگ و سوله ها، متناسب با سطح کاربری و فعالیت آنها باید اظهار نظر نمود. همچنین این رابطه برای ساختمان هایی که ارتفاع کف تا سقف آنها بیشتر از چهار متر باشد قابل استفاده و استناد نیست.

کاربران گرامی برای مشاهده ادامه مطلب و دانلود فایل کامل PDF کلیک کنید.