مشخصات لوله ی گاز و اتصالات گاز  

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی درمهام مارکت می خوانید، درباره ویژگی ها و مشخصات لوله ی گاز و اتصالات گاز توضیح خواهیم داد.
لوله ی گاز مورد استفاده درلوله کشی باید از جنس فولادی سیاه بدون درز یا درزدار باشد و کلیه ی مشخصات آن ها از نظر ساخت، مواد، ابعاد، وزن، آزمایش ها و رواداری ها با استاندارد های ISIRI 3360   و یا DIN 2440  ویا API 5L  و یا معادل آن ها مطابقت داشته باشد.

 

جدول مشخصات لوله ی گاز مطابق با ISIRI 3360 :

 

لوله ی گاز

 

جدول مشخصات لوله های گاز مطابق با DIN 2440 :

 

لوله ی گاز

 

نکات :

 

  1. عبور لوله ی گاز از داخل کانال های مربوط به هواکش،آسانسور،دودکش،تهویه و امثال آن ها ممنوع است.
  2. عبور لوله ی گاز ازسقف کاذب حمام ها و مناطق مرطوب مانند سونا ممنوع است.
  3. عبور لوله از دیوارهای باربرباغلاف فلزی دوسایز بالاتر اجرا گردد و لوله درون غلاف جوش نباشد و فضای بین لوله و غلاف باید با موادعایقی مانند قیرپرشود و همچنین دو سرغلاف با استفاده از لاستیک مسدود شود.
  4. درمواردی که لوله از داخل دیوار غیر باربر، کف، سقف به صورت تقاطع عبور می کند باید ازغلاف غیرفلزی با قطریک سایز بیشتر از قطر لوله استفاده شود.

 

اتصالات لوله ی گاز:

 

لوله ی گاز

در اجرای لوله کشی گاز چنانچه لوله کشی توکار باشد باید از اتصالات جوشی درز بدون درز مطابق با استاندارد ISIRI 3076 و در صورت لوله کشی روکار از اتصالات جوشی درزدار مطابق با استاندارد JIS B2311 یا معادل آن استفاده گردد.
در صورت استفاده از اتصالات دنده ای طبق شرایط جدول زیر، این اتصالات باید از نوع فولادی مطابق با استاندارد ISIRI 1798 باشند.

 

نکات:

 

  • درلوله کشی گاز جهت تغییر مسیر فقط می توان اززانوی استاندارد ۹۰ درجه بدون هرگونه برش ویا تغییرلبه استفاده کرد.
  • تعداد اتصالات پشت سرهم ازدوعدد بیشتر نباشد.

 

ساپورت گذاری لوله کشی گاز:

 

در مورد ساپورت گذاری لوله کشی گاز در جلسات بعدی به طور مفصل بحث خواهد شد. اما به عنوان یک قاعده در مورد حداکثر فاصله ی اتکا لوله های افقی و عمودی از جدول زیر می توان استفاده کرد:
لوله ی گاز
نکته ی مهم:

 

بستن یاجوش دادن یک لوله به لوله دیگر و لوله به اسکلت فلزی ساختمان و یا اجزای فلزی غیرثابت به طور مستقیم مطلقا ً ممنوع است.

 

تهیه و تنظیم : بهروز لطفی سازمان  نظام مهندسی استان تهران 

 

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه تامین کننده تجهیزات آتشنشانی و ایمنی