مقدمات ‌آماده ‌نمودن‌ کپسول آتش نشانی ‌پودری ‌برای ‌تست‌ اطفا آتش

همان طور که در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی  در مهام مارکت می خوانید درباره مقدمات ‌آماده ‌نمودن‌ کپسول آتش نشانی ‌پودری ‌برای ‌تست‌ اطفا آتش توضیح خواهیم داد.

پس از انتخاب خاموش کننده طبق استاشدارد ۷-EN3 آنرا به مدت ۲۴ ساعت داخل انبار در دمای ۵º ± ۲۰º درجه سانتیگراد نگهداری نموده و برای انجام عملیات بر روی ظروف( تشتک ) باید ۵ دقیقه بعد از خارج نمودن آن از انبار اقدام به استفاده از کپسول آتش نشانی برای عملیات اطفایی نمود.

در استاندارد ISIRI13300 زمان نگهداری در انبار ۱۸ ساعت قید شده است.

اطفاء آتش گروه B(مایعات قابل اشتعال) توسط کپسول آتش نشانی پودری بر اساس ۷-EN3

نحوه محاسبه ابعاد ظروف تست کپسول آتش نشانی ‌پودری:

  1. بر اساس استاندارد یک کیلو گرم پودر باید حداقل ۱/۳ متر مربع سطح آتش را خاموش کند.
  2. برای هر متر مربع سطح ظرف تست آتش (تشک ) ۱۲ لیتر مایع سوخت قابل اشتعال ( هپتان ) لازم است.به عبارت دیگر برای تست کپسول آتش نشانی پودری به ازای هر کیلو پودر ۴ لیتر سوخت لازم است.
  3. ارتفاع لبه تشک بایستی ۱۵ سانتی متر باشد.
  4. فاصله سطح مایع ( آب و مایع سوخت هپتان) تا لبه (تشک) تست باید ۷ سانتی متر باشد.
  5. به صورت کلی برای کلیه ظوف ۱/۳ آب و مقدار ۲/۳ مایع اشتعال مدنظر قرار می گیرد.
  6. زمان شروع اشتعال ظرف و تشک آتش تا آغاز عملیات اطفایی با کپسول آتش نشانی ‌پودری طبق استاندارد ایران ۳۰ ثانیه و بر اساس استاندارد اروپا ۷-EN3 باید ۶۰ ثانیه باشد.

توصسه می گردد به دلیل تنوع و تفاوت مفاد استاندارد ها مختلف داخلی و خارجی حتما طبق متون مصوب اقدام گردد.

توضیح اینکه :

چون تهیه مایع اشتعال نرمال هپتان کمی مشکل و گران قیمت می باشد متاسفانه در داخل کشور برای انجام تست های اطفای آتش با خاموش کننده از بنزین به عنوان جایگزین استفاده می گردد.

در صورتی که مایع هپتان بسیار آهسته و آرام تر از بنزین مشتعل و می سوزد.

لذا استفاده از هپتان در انجام تست مورد تاکید می باشد.

بنزین مشتعل ذاتا بسیار سرکش و به سختی قابل کنترل و اطفاء می باشد.

شرکت مهام صنعت اندیشه تامین کننده انواع خاموش‌ کننده‌‌ آتش نشانی

برای خرید کپسول آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: