نحوه اجرای دودکش استاندارد برابر مقررات ملی ساختمان

نحوه اجرای دودکش استاندارد برابر مقررات ملی ساختمان از اهمیت بسیاری برخوردار است. در ادامه درباره ی دودکش استاندارد توضیحات بیشتری خواهیم داد.

 

ساخت دیوار دود برای دودکش استاندارد

 

ضخامت دیوارهای دودکش دست کم باید برابر مقادیر زیر باشد :

۲۰۰ میلی متر، برای دودکش آجری یا بتونی با پوشش داخلی از مصالح نسوز به ضخامت دست کم ۱۶ میلی متر.

نکته : استفاده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته سر صاف (لب به لب) ممنوع می باشد و باید از نوع نر و ماده (فنجانی) استفاده شود.

نحوه اجرای دودکش استاندارد به شکل زیر می باشد :

 

 

ابعاد میلی متر می باشد.

 

اگر دودکش‌ها (معبر قائم دود) در داخل شفت اجراء شوند باید طبق دستور العمل زیر اجراء شود :

 

معبر قائم دود :

 

  • چنانچه دودکش با مصالح بنائی با چند معبر دود جداگانه و برای تخلیه دود دستگاه‌ های متعدد ساخته شود، به پوشش داخلی نسوز نیاز نیست. معبر دود باید لوله‌ای باشد که از مواد و مصالح غیر سوختنی مناسب برای دمای دودکش مانند: سیمان، آزبست سیمان، سفال و مصالح مشابه، به ضخامت دست کم ۱۶ میلی‌متر ساخته شده و در داخل دودکش با مصالح بنائی قرار گیرد.
  • معبر دود باید هم زمان با ساخت دودکش با مصالح بنائی، داخل آن قرار گیرد و هر قطعه آن با دقت بر روی قطعه زیرین سوار شود و درزهای بین قطعات با مواد نسوز پر گردد .
  • فاصله میان سطح خارجی معبر دود و سطح داخلی دودکش یا مصالح بنائی نباید پر شود. این فاصله دست کم باید ۱۰۰ میلی‌متر در نظر گرفته شود. برای اتصال قطعات معبر دود، باید ملات به اندازه ای که برای درزبندی و پرکردن سوراخ ها لازم است به کار رود .
  • اگر در داخل دودکش قائم با مصالح بنائی، ۲ معبر دود جداگانه برای دستگاه مختلف نصب شود، فاصله سطح خارجی این دو معبر از هم باید دست کم ۱۵۰ میلی‌متر باشد .

 

نکته: استفاده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته سر صاف (لب به لب) ممنوع می باشد و باید از نوع نر و ماده (فنجانی) استفاده شود .