نرم افزار محاسبات اسپرینکلر اندرویدی در تاسیسات آتش نشانی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی درمهام مارکت درباره نرم افزار محاسبات اسپرینکلر اندرویدی در تاسیسات آتش نشانی توضیح خواهیم داد.
 
 
جهت طراحی یک شبکه اسپرینکلر ابتدا می بایست نوع ساختمان را مشخص نمود، زیرا آتش سوزی ای که در یک ساختمان مسکونی اتفاق می افتند با آتش سوزی در انبار مواد غذایی یا کارخانه تولید نئوپان بسیار متفاوت است. آتش سوزی در کارخانه تولید نئوپان بسیار شدید تر خواهد بود و میزان حرارت بسیار بیشتری متصاعد خواهد شد. بر اساس استاندارد NFPA 13 و همچنین دستورالعمل سازمان آتش نشانی تهران، ساختمانها بر اساس نوع و مقدار مواد قابل اشتعال موجود درآنها و همچنین نرخ حرارت آزاد شده به گروه های مختلفی تقسیم بندی میشوند. هر چقدر محیط پرخطرتر باشد، در هنگام آتش سوزی میزان حرارت بیشتری متصاعد خواهد شود و برای خاموش کردن آتش، نیاز به آب بیشتری خواهد بود.
 
    1. محیط کم خطر (Light Hazard) : مانند یک ساختمان مسکونی، ساختمان اداری، بیمارستان، مسجد، موزه و …
    2. محیط خطر معمولی گروه یک (Ordinary Hazard – Group1): پارکینگ خودرو، کارخانه تولید فراورده های لبنی و…
    3. محیط خطر معمولی گروه دو (Ordinary Hazard – Group2): شیرینی پزی، فرش فروشی، تعمیرگاه خودرو، نجاری، چاپخانه، هایپر مارکت و …
    4. محیط پرخطر گروه یک (Extra Hazard – Group1): کارخانه تولید نئوپان، کارخانه ریسندگی، کارگاه ریخته گری دایکاست، تولید مبل و صندلی با ابر و فوم و …
    5. محیط پرخطر گروه دو (Extra Hazard – Group2) و محیط های خاص (Special Hazard): مانند سالن اسپری رنگ، انبارهای بزرگ با قفسه های بلند و… طراحی سیستم اطفای حریق این مکانها مستلزم رعایت مسائل خاصی در طراحی است که خارج از دستوالعمل آتش نشانی در مناطق شهری است. جهت اطلاعات بیشتر به استاندارد NFPA 13 مراجعه کنید.
 
 
تصاویری از محیط  نرم افزار محاسبات اسپرینکلر 
 
 
 
دانلود
 

مطالب مشابه: