نصب دتکتور و انواع آن(دتکتور حرارتی ، دتکتور دودی ، دتکتور ترکیبی)

در این مقاله درباره دستورالعمل های نصب دتکتور و انواع آن (دتکتور حرارتی ، دتکتور دودی ، دتکتور ترکیبی) توضیح خواهیم داد.

 

 

 

 

 

 1.  براساس استاندارد BS 5839 (قسمت اول) حداکثر سطح تحت کنترل در شرایط نرمال برای هر دتکتور حرارتی ۵۰M2 (شعاع ۵٫۳ m) و برای دتکتور دودی این سطح ۱۰۰M2 (شعاع ۷٫۵m) باشد که باید رعایت گردد.
 2.  از نظر مداری محل MCP در ابتدای هر زون و قبل از دتکتورهاست.
 3. در انتهای هر زون یک المان با مقاومت ته خط (E.L.R) مطابق با مشخصات تابلو کنترل مرکزی نصب گردد.
 4.  در پارکینگ از دتکتور HR (دتکتور حرارتی) استفاده شود.
 5.  در انباری ها از دتکتور دودی استفاده شود.
 6. دتکتورهای انباری و پارکینگ روی یک زون قرار می‌گیرد و یا از طریق LED تفکیک می‌شوند.
 7.  اگر جلو انباری ها راهرو وجود داشته باشد می توان دتکتورها را در راهرو قرارداد .
 8.  موتورخانه هم به دتکتور دودی و هم به دتکتور حرارتی نیاز دارد می‌توان به جای آنها از دتکتور ترکیبی استفاده کرد.
 9. دتکتور ترکیبی مناسب برای اتاق خواب هتل‌ها است.
 10. از دتکتور ترکیبی در ، بیمارستان‌ها و راهروهای خروج اضطراری استفاده شود.
 11. برای موتورخانه‌های بزرگ زون مستقل لازم است.
 12. در کنار راههای خروج از پارکینگ ولابی از جمله در کنار رمپ پارکینگ نصب MCP ضروری است.
 13.  هر طبقه از ساختمان روی یک زون مستقل قرار می‌گیرد مگر اینکه مساحت طبقه بیش از ۲۰۰۰ مترمربع یا تعداد دتکتور‌ها بیشتر از ۲۰ عدد (در نوع متعارف) باشد.
 14.  در پاگرد طبقات (فضای مشترک در ورودی آپارتمانها) در هر طبقه نیاز به دتکتور دودی می‌باشد (تعداد دتکتور وابسته به ابعاد هال است) این دتکتورها روی زون طبقه قرار می‌گیرند.
 15.  در پاگرد طبقات و لابی نصب MCP نیز ضروری است که شستی راه پله روی زون راه پله قرار می‌گیرد.
 16.  در صورتی که هر طبقه فقط دارای یک واحد آپارتمان باشد رسم LED اجباری نیست ولی اگر بیش از یک آپارتمان در هر طبقه باشد نصب یک LED جلوی درب ورودی هر آپارتمان به منظور تفکیک هر واحد ضروری است.
 17.  در آشپزخانه از دتکتور HF (دتکتور حرارتی) استفاده شود.
 18.  آشپزخانه دوم نیاز به دتکتور جداگانه دارد (از نوع HF)
 19. در هال (سالن) هر آپارتمان نصب دتکتور دودی ضروری است.
 20.  فضای نشیمن جدا نیاز به دتکتور جداگانه دارد (از نوع دتکتور دودی).
 21.  داخل هر اتاق خواب نصب دتکتور از نوع دتکتور دودی الزامی است و لازم است آژیر را در فضای مشترک بین آنها نصب نمود.
 22. نصب دتکتور اضافه داخل خواب های دارای حمام اختصاصی، الزامی می‌باشد.
 23.  در هر طبقه یک کلید MCP مجاور راه پله نصب گردد (پیشنهاد می شود شستی راه پله به فضای مجاور آن در قسمت مشاعات به جهت کم شدن آلارم های ناخواسته منتقل شود).
 24. شستی و دتکتور راه پله زیرزمین بر روی زون زیر زمین در نظر گرفته شود. در صورتی که چند زیر زمین وجود داشته باشد شستی و دتکتور هر قسمت بر روی زون آن قسمت قرار می گیرد .
 25.  در سقف دستگاه پله (سقف خرپشته) نصب یک دتکتور دودی ضروری است این دتکتور روی زون آسانسور قرار می‌گیرد.
 26.  در موتورخانه آسانسور نصب دتکتور دودی و  دتکتور حرارتی ضروری است.
 27. دتکتور سقف خرپشته و موتورخانه آسانسور دارای یک زون مستقل می‌باشند.
 28. تابلو F.A.C.P می‌تواند داخل اتاق نگهبانی قرار گیرد ولی باید در معرض دید و قابل دسترس باشد.
 29.  در نزدیکی تابلو F.A.C.P نصب آژیر الزامی است.
 30. در نقشه تک خطی اعلام حریق، تغذیه ۲۲۰VAC و تلفن‌کننده خودکار نشان داده شود.
 31.  جلو درب ورودی ساختمان در فضای مشرف به کوچه اصلی یا خیابان یک آژیر Out door و یک چراغ چشمک‌زن (Strobe light) نصب و به خط آژیر جنرال روی F.A.C.P متصل شود.