نصب دریچه تامین هوا روی شیشه

دریچه های تامین هوا

 

آیا نصب دریچه تامین هوا روی شیشه مجاز است؟

 

درباره نصب دریچه تامین هوا روی شیشه ابتدا به چند نکته اشاره خواهیم کرد.
۱_طبق مبحث ۱۷ در صورت لزوم جهت تامین هوای وسایل گاز سوز میبایست از دریچه تامین هوای دائمی که به هوای تازه مرتبط میشود هوای مورد نیاز وسایل گاز سوز را تامین نمود.
۲_و طبق مبحث ۱۷ یک دریچه تامین هوا میبایست ۳۰ سانت زیر سقف نصب شود و بنابر دستوالعمل های و استعلام های انجام شده از دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان و همچنین مبحث ۱۴ ساختمان تعبیه یک دریچه تامین هوا ی دیگر  ۳۰ سانت بالاتر از کف الزامی میباشد .

 

✍حال چند سئوال ساده ⁉️

 

۱_ایا نصب دریچه تامین هوا بر روی شیشه دریچه دائمی محسوب میشود؟
۲_در صورت شکسته شدن شیشه که به وفور اتفاق می افتد ایا مالک مجددا مبادرت به تعبیه دریچه تامین هوا بر روی شیشه خواهد نمود؟
۳_در صورت بروز حادثه به علت عدم نصب دریچه بر روی شیشه جدید ایا شواهدی قابل استنادی از وجود دریچه برروی شیشه ای که قبلا شکسته شده برای اثبات  به کارشناس دادگستری باقی میماند؟
۴_ایا در صورت نصب پرده بر روی پنجره اختلالی  در ورود هوای تازه ایجاده نمیشود؟
۵_ ایا ابعاد پنجره ها این امکان را میدهد که نصب دریچه در فواصلی که مبحث به ان اشاره نموده تعبیه شود؟
وظیفه یک ناظر به عنوان یک کارشناس فراهم کردن شرایط ایمن و تا حد ممکن دائم برای مشترکان گاز میباشد نه فرار از مسئولیت محوله و پاک کردن صورت مسئله . ناظر می بایست با جدیت و بدون هیچ ملاحظه ای نسبت به اجرای تمامی نکات فنی و ایمنی مبادرت کند.

 

نتیجه:

✅نصب دریچه تامین هوا بر روی شیشه بجز  پاک کردن صورت مسئله و فرار از مسئولیت محوله چیز دیگری میتواند  باشد⁉️
بهروز لطفی: کارشناس نظام مهندسی استان تهران نظارت گاز