کنترل دودکش ها | مهام مارکت

همانطور که در این بخش از مقالات گاز رسانی در مهام مارکت می خوانید درباره کنترل دودکش ها توضیح خواهیم داد.

 

دودکش ها

 

 1. لزوم وجود دودکش ها برای دستگاه‌های گازسوز دارای دود خروجی
 2. شکل و مقطع دودکش، ضخامت جداره دودکش
 3. قطر یا ابعاد دودکشو ظرفیت انتقال دود
 4. جنس لوله دودکش(جنس دیواره، صیغلی بودن سطح داخلی)
 5. دریچه دیواری پایین و داخل فضا
 6. دودکش مستقل برای هر وسیله گازسوز، دودکش مشترک،
 7. مسیر عبوری دودکش، مسیر میانی در طبقات تا بام ، انتخاب مسیر مناسب برای عبور دودکش های وسایل گازسوز با اطمینان از عدم نفوذ گازهای سمی حاصل از احتراق به فضاهای مجاور دیوارهای محل عبور دودکش ها یا عبور دودکش از درز انقطاع یا فضای آسانسور، دودکش و پوتر عدم برخورد با پوتر یا هرگونه آسیب به سازه ساختمان سیمان کازی روی دودکش در فضاهای داخلی
 8. ارتفاع لوله دودکش از کف، اختلاف ارتفاع از لبه بلندترین دیوار مجاور یا دریچه های مکش هوا
 9. حداقل فاصله افقی از لبه بلندترین دیوار مجاور یا دریچه‌های مکش هوا
 10. رعایت طول مناسب برای لوله رابط افقی
 11. ساپورت در طبقات
 12. موارد جانبی دودکش
 13. نشت دود، درز بندی
 14. عایق کاری، محافظت در سرما، ممانعت از انتقال حرارت به محیط اطراف
 15. دورچینی دودکشها در بام، عامل مهمی در محافظت از ضربات فیزیکی
 16. ارتفاع لوله دودکش ها از کف بام رعایت فاصله یک متر از کف بام با امتداد دودکش
 17. نصب کلاهک مناسب در بام
 18. فواصل جانبی لوله دودکش در کف بام با سایر موارد تاسیسات مکانیکی و الکتریکی، حداقل فاصله کلاهک دودکش با کولرهای آبی (پکیج و آب‌گرم‌کن که همزمان با کولرآبی در تابستان کار می‌کنند) و دریچه‌های تأمین هوای ساختمان فاصله با دیوار  جانبی
 19. دودکش در نما
 20. رعایت محدودیت‌های عبوری، ممنوعیت‌ها، قرارگیری دودکش در فضای ملک مجاور
 21. توجه به توصیه ­ها و رعایت موارد ایمنی
 22. آزمایش دودکش تامین هوا و مکش معکوس دودکش
 23. کنترل نهایی دودکش
 24. آموزش و اطلاع رسانی برای استفاده صحیح از وسایل گرمایشی، تعمیر ونگه‌داری دودکش‌های آن

 


مطالب مشابه: