کپسول آتش نشانی پودری

همان طور که در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی  در مهام مارکت می خوانید درباره کپسول آتش نشانی پودری توضیح خواهیم داد.

 

پودر کپسول آتش نشانی

 

عبارت است از مخلوطی از گرد بعضی مواد شیمیایی که جهت خاموش کردن آتش بکار می رود . در گذشته نحوه استفاده از پودر خاموش کننده بدین صورت بوده است که تعدادی قوطی یا ظروف به اشکال مختلف را از پودر پر کرده و در جاهای مناسب قرار می داده اند و با شروع آتش سوزی افراد مسئول درب قوطی ها را باز کرده و پودر آن را بر روی آتش می پاشیدند . با گذشت زمان برای پاشیدن پودر بر روی آتش دستگاههای خاموش کننده پودری
طراحی و ساخته شد.

 

انواع پودرهای کپسول آتش نشانی :

پودر شیمیایی که برای اطفاء حریق غیر فلزات کلاس A و B و C بکار می رود.
پودر خشک که برای اطفاء حریق فلزات کلاس D بکار می رود.

 

پودر شیمیایی

پودر شیمیایی خود به دو گروه تقسیم می شود:

الف )پودر شیمیایی معمولی که پایه آن بی کربنات سدیم ، بی کربنات پتاسیم ، بی کربنات اوره پتاسیم و پتاسیم کلراید می باشد و برای اطفاء حریق کلا های Bو C مناسب می باشد.
ب) پودر شیمیایی چند منظوره که برای اطفاء حریق کلاس های B و C مناسب می باشد و پایه آن فسفات آمونیوم می باشد.

 

پودر خشک

 

پودر خشکی که برای اطفاء آتش سوزی های فلزات قابل اشتعال مانند سدیم ، منیزیم ، آلومینیوم و غیره مناسب می باشد خود بر چند نوع است:

نوع ۱ – S ترکیبی است از کلرور سدیم ، کلرور پتاسیم و کلرور باریم که پس از ریختن بر روی آتش یک پوسته ضخیم روی آتش ایجاد کرده و حریق را خاموش می کند .
نوع ۲ – C ترکیبی است از گل خشک و گرافیت و کلرور سدیم و خون خشک شده حیوانات.
نوع دیگری از این نوع کپسول آتش نشانی وجود دارد که پایه آن سدیم کلراید به اضافه ترموپالستیک است.
عامل فشار در تخلیه خاموش کننده های پودری به طور کلی دو روش جهت تخلیه خاموش کننده های پودری وجود دارد.

  1. کپسول آتش نشانی پودر و هوا
  2. کپسول آتش نشانی پودر و گاز

 

کپسول آتش نشانی پودر و هوا

 

حجم سیلندر پودر و دیگر آن هوای خشک یا نیتروژن باشد و در زمان شارژ فشار آن ۱۰ بار ( ۱۵۰ PSI ) می باشد. به دلیل اینکه پودر در داخل خاموش کننده به طور دائم تحت فشار می باشد.
احتمال کلوخه شدن در آن زیاد است. بنابراین هر از گاهی لازم است کپسول آتش نشانی  را سر و ته نموده و مجدداٌ در جای خود بگذاریم. اغلب بر روی این خاموش کننده فشار سنج وجود دارد که فشار درون سیلندر را نشان می دهد. این خاموش کننده از نوع قابل کنترل بوده و در وزن های مختلف از ۰/۵  کیلویی تا ۱۴ کیلویی (۱ تا ۳۰ پوند) وجود دارد .
زمان تخلیه بستگی به وزن مواد محتوی دارد به طوری که از ۸ ثانیه تا ۱۴ ثانیه باشد و مقدار تخلیه آن در زمان شارژ حداقل ۸۵ %است . قدرت پرتاب این  خاموش کننده ۶ متر است و جهت آتش های کلاس های مختلف به کار می رود.
(خاموش کننده های پودری بالای ۱۲ کیلو و یا از ۲۵ پوند به باال چرخدار می باشند)

 

آزمایش های مقرری جهت کپسول آتش نشانی پودر و هوا

هر ماه یک بار بازدید ظاهری از خاموش کننده به عمل آید و در این بازدید فشار درون سیلندر را از روی فشار سنج مشاهده و سپس بدنه و پلمپ را بازدید کنید . در صورت امکان سالی یک بار در حریق آموزشی از خاموش کننده استفاده شود . سپس واشرهای آن تعویض و اهرم آن روان شده ، مجدداٌ شارژ نمائید . در صورت محدودیت می توانید پودر خاموش کننده را آزمایش کند و در صورت اطمینان از سالم بودن پودر ، به وسیله دستگاه پودر را تخلیه و از فیلترهای مربوطه گذرانده و مجدداٌ شارژ نمائید.

برای خرید کپسول آتش نشانی کلیک کنید.


مطالب مشابه: