پمپ تأمین آب آتش نشانی

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی درمهام مارکت درباره پمپ تأمین آب آتش نشانی توضیح خواهیم داد.

 

طراحی و محاسبات پمپ تأمین آب آتش نشانی

 

پمپ تأمین آب آتش نشانی باید بر اساس دبی موردنیاز سیستم در شرایط حریق و فشار موردنیاز دورترین مصرف کننده از نظر هیدرولیکی انتخاب شود.

 حداقل ظرفیت آبدهی پمپ آب آتش نشانی برای ساختمان های کلاس S2 و S1 باید برابر با دبی موردنیاز سیستم اسپرینکلر و برای ساختمان های کلاس S3  باید برابر با جمع دبی سیستم اسپرینکلر با سیستم لوله ایستاده کلاس چهار در نظر گرفته شود. آبدهی این پمپ ها باید مطابق با یکی از اعداد جدول زیر باشد. 

 

پمپ آب آتش نشانی

میزان آبدهی پمپ های آتشنشانیتذکر: سنجش و انتخاب پمپ آب آتش نشانی بر اساس توان الکتریکی الکتروموتور (کیلووات، اسب بخار و غیره) غیر اصولی است.

 

برای هر سیستم آتش نشانی آبی، باید دو پمپ اصلی در نظر گرفته شود. هرکدام از دو پمپ باید توان تأمین ظرفیت سیستم را به طور کامل داشته و یکی از پمپ ها رزرو دیگری است.

درصورتی که بنا به دلایلی، پمپ اول از کار بیافتد، پمپ دوم باید به صورت خودکار وارد مدار شود.

در صورت استفاده از پمپ آب آتش نشانی فهرستشده، در نظر گرفتن یک پمپ کافی است.

هر سیستم آتش نشانی آبی، علاوه بر دو پمپ اصلی، باید مجهز به یک پمپ جوکی جهت تأمین افت فشارهای جزئی شبکه لوله کشی باشد.

فشار پمپ جوکی باید هم اندازه پمپ های اصلی و دبی آن باید کمتر از جریان خروجی از یک اسپرینکلر در سیستم، در نظر گرفته شود.

در ساختمانهای گروه S3،  پمپ آتش نشانی باید به صورت پکیج مورد تائید سازمان آتشنشانی باشد.

در ساختمان هایی که مطابق دستورالعمل ملزم به اجرای سیستم تأمین توان اضطراری (دیزل ژنراتور) هستند، باید توان موردنیاز حداقل یکی از پمپ ها در انتخاب و طراحی دیزل ژنراتور لحاظ شود.

در کلیه شرایط، پمپ/پمپ های آتش نشانی باید هم توسط سیستم برق شهری و هم توسط سیستم برق اضطراری تغذیه شوند. در غیر این صورت باید محرک یکی از پمپ ها، موتور دیزل باشد.

در صورت تغذیه پمپ/پمپ آتش نشانی از دیزل ژنراتور، مسیر تغذیه و تابلوی فرمان پمپ ها باید از یکدیگر مستقل بوده و از مسیر امن عبور داده شود. در این شرایط هر دو تابلوی فرمان پمپ/پمپ ها، باید به صورت خودکار هم از سیستم برق اصلی و هم از طریق دیـزل ژنـراتور تغذیه شود. نحوه اجـرای سیستم برق رسانی در این شـــرایط باید مطابق با شکل زیر می باشد.

 

نحوه اجرای سیستم برق رسانی پمپ از دیزل ژنراتور

 

حجم مخزن سوخت پمپ یا ژنراتور دیزل باید به ازای هر کیلووات توان پمپ، ۵ لیتر در نظر گرفته شود و برای مقدار نهایی محاسبه شده ۱۰٪ ضریب اطمینان نیز لحاظ شود.

کابل های ارتباطی بین پمپ ها و مولد نیرو باید از نوع مقاوم حریق یا MICC باشند. باتری های موتور دیزل باید از نوع بی نیاز به نگهداری ( Maintenance Free ) باشند.

سایز خطوط مکش و دهش پمپ باید بر اساس کاتالوگ و مشخصات فنی سازنده پمپ انتخاب شود. 

سایز کلکلتور خروجی پمپ باید بر اساس رایزرهای متصل به آن انتخاب شده و یک سایز از بزرگترین رایزر بیشتر انتخاب شده و حداقل ۴ اینچ در نظر گرفته شود. درصورتی که تعداد رایزرهای متصل به کلکتور خروجی بیش از۳ عدد باشد می توان از رابطه ذیل استفاده نمود.

 

پمپ تأمین آب آتش نشانی

 

سایز کلکلتورهای ورودی پمپ باید یک سایز بیشتر از کلکتور خروجی در نظر گرفته شده و حداقل ۵ اینچ باشد. انشعاب میان مخزن و کلکتور ورودی پمپ باید هم سایز با کلکتور لحاظ شود.

جهت اطلاع از وضعیت آماده به کار بودن پمپ آتش نشانی، باید تمهیداتی در نظر گرفته شود هرگونه اختلال یا قطعی در سیستم مدار تغذیه برق شهر پمپ ها، منجر به نمایش هشدار خطا بر روی پانل اعلام حریق شود.

پمپ آب آتش نشانی، همواره باید در تراز ارتفاعی پایین تر نسبت به مرکز مخزن ذخیره آب قرار گیرد. مگر آنکه پمپ مذکور به منظور مکش آب از تراز پایین تر نسبت به مخزن، فهرست شده باشد.

محل نصب پمپ تأمین آب آتش نشانی باید به گونه ای انتخاب شود که دارای ابعاد مناسب بوده و دسترسی به آن آسان و امکان  تعمیرات و نگهداری آن فراهم باشد.

محل نصب پمپ آتش نشانی باید به شبکه بارنده مناسب مجهز باشد.

محل نصب پمپ های آتش نشانی و سایر ادوات مربوطه نظیر پانل کنترلی آن و قسمت تغذیه برق، باید در برابر آسیب فیزیکی، آب گرفتگی، آتش، حرارت زیاد، وزش شدید باد، یخ بستگی و سایر شرایط مخرب محیطی، به طور مناسب محافظت شود.

درصورتی که پمپ در قسمتی از ساختمان واقع شود که احتمال وقوع آتش سوزی در آن وجود دارد، این فضا باید با مصالح مقاوم در برابر حریق به طور مناسب، از سایر قسمت های ساختمان تفکیک شود.

در صورت نصب پمپ های آتش نشانی داخل فضای موتورخانه و در مجاورت تجهیزات قابل اشتعال دیگر، محل نصب آن باید توسط مصالح بنایی مناسب، از سایر قسمت های موتورخانه به طور کامل جدا و حوزه بندی شود.

نصب تجهیزات توزیع آب بهداشتی ساختمان، در کنار پمپ های آتش نشانی، مجاز است.

شاسی پمپ ها باید مستحکم بوده و ضمن تحمل وزن و ارتعاشات پمپ، به گونه ای نصب و اجرا شود که از انتقال این ارتعاشات به سازه ساختمان تا حد ممکن اجتناب شود.

پمپ های آتش نشانی باید دارای برچسب مشخصات باشند. این برچسب باید خوانا بوده و در برابر خوردگی و آسیب  فیزیکی مقاوم باشد.

پمپ آتش نشانی باید توسط رنگ، علائم و یا نشانه های مناسب از سایر پمپ های ساختمانی مجزا شده و به سادگی  قابل تشخیص باشد.

 


مطالب مشابه: