زلزله

همانطور که در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در سایت مهام مارکت می خوانید درباره زلزله و انواع آن توضیح خواهیم داد.

 

پدیده زلزله

 

زلزله عبارت است از لرزش زمین، در اثر آزاد سازی سریع انرژی که اغلب موارد در اثر لغزش در امتداد یک گسل در پوسته زمین اتفاق می افتد. انرژی آزاد شده از محل آزاد شدن آن، که کانون نامیده می شود، به صورت امواج در همه جهت ها منتشر می شود. این موج ها شباهت بسیار زیادی به امواج ایجاد شده در اثر فرو افتادن یک سنگ در آب می شود، یک زلزله امواج لرزه ای را ایجاد می کند که در زمین منتشر می شوند. با وجود این که انرژی آزاد شده با فاصله گرفتن از کانون زلزله به سرعت پراکنده شده و میرا می شود، ولی ابزارهای بسیار حساسی که در سراسر جهان به منظور ثبت ارتعاشات پوسته زمین نصب شده اند، آن را حس کرده و ثبت می کنند.

 

زلزله

انواع زمین لرزه

 

زمین لرزه ها ممکن است به طور طبیعی پدید آیند و یا براثر رویدادهای ساخت بشر به وقوع بپیوندند.
بر اساس دلیل پیدایش، آنها را به دسته های مختلفی تقسیم می نمایند.

رویدادهای طبیعی

 

  1. زمین لرزه های زمین ساختی(تکتونیکی)
  2. زمین لرزه های آنش فشانی
  3. زمین لرزه های فرو ریختی

رویدادهای ساخت بشر

 

  1. زمین لرزه های القایی
  2. زمین لرزه های ناشی از رویداد های کنترل شده

زمین لرزه های زمین ساختی(تکتونیکی): زمین لرزه های تکتونیکی در برگیرنده تعداد بسیار زیادی از زلزله هایی هستند که سالانه در سطح جهان ثبت می شوند. حرکات صفحات تشکیل دهنده پوسته زمین عامل ایجاد این زمین لرزه ها می باشد.

زمین لرزه های آنش فشانی: این زلزله ها فقط در نواحی فعال آتش فشانی اتفاق می افتد و به انفجارهای آتش نشانی نیز معروف است. زلزله ها و آتش فشان ها اغلب در کنار هم و در امتداد مرز صفحات رخ می دهند.

زمین لرزه های فرو ریختی: بر اثر فرو ریختن غارها و کانال های زیر زمینی، لرزه هایی ایجاد می شود که به نام لرزه های فرو ریختی موسوم اند. این تکان ها بسیار کوچک بوده و فقط اهمیت محلی دارند.

زمین لرزه های القایی: براثر آب گیری یا تغییرات ناگهانی سطح اب دریاچه های پشت سدها، تزریق آب یا سیال های دیگر به داخل زمین و یا استخراج آن ها، مخصوصا در جاهایی که گسل های فعال وجود دارد زمین لرزه هایی ایجاد می شود. در واقع دلیل اصلی این لرزه ها را می توان بارگذاری سریع بر روی زمین و یا برداشتن ناگهانی بار زیادی از روی آن ذکر کرد. این لرزه ها به نام القایی موسوم اند. لرزه های ناشی از معادن نیز در این دسته قرار می گیرند.

زمین لرزه های ناشی از رویداد های کنترل شده(انفجارها): انفجارهای نظامی و صنعتی، همچنین آمد و شد و یا فعالیت های ساختمانی، نیز لرزه هایی را ایجاد می نمایند که شدت، زمان وقوع و محل آن ها قابل پیش بینی است.

 

خسارت های ناشی از زلزله

 

خسارت هایی که در اثر زلزله ایجاد می شوند، خسارت هایی مشخص و تجربه شده هستند که در زلزله های گذشته ایران و جهان، شاهد تکرار این خسارت ها بوده ایم. اما آنچه که درشهر هایی که بر روی گسل قرار دارند علاوه بر این که خرابی معمول سازه ها را شاهد خواهیم بود، خسارت هایی هم چون زمین لغزش است که قبلا هم شاهد آن بودیم.

خطرات ثانویه دیگری که انتظار می رورد، خطر آتش سوزی بر اثر لوله کشی گاز، و نیز وجود پالایشگاه و پتروشیمی است. برای جلوگیری از خطرات آتش سوزی و نشت گاز در هنگام وقوع زلزله در ساختمان ها و مراکز صنعتی و … می توان از شیرهای حساس به زلزله که در اثر زمین لرزه جریان گاز را قطع می کنند، استفاده کرد. هم چنین ساخت سدهایی که طراحی مناسب و اصول سد سازی در آن ها رعایت نشده احتمال بروز سیل در صورت شکست احتمالی آن در مناطق پشت دریاچه سدها وجود دارد.

در این ویدیو زلزله و خطرات ناشی از آن را مشاهده خواهید کرد.

برای خرید شیرحساس به زلزله کلیک کنید.

شرکت مهندسی مهام صنعت اندیشه وارد کننده انواع شیرهای حساس به زلزله

 


مطالب مشابه